Obsah a niektoré duchovné akcenty prvej a druhej časti Konštitúcií Spoločnosti Ježišovej

Obsah a niektoré duchovné akcenty prvej a druhej časti Konštitúcií   Pokiaľ Spoločnosť Ježišova a jej Konštitúcie sa chápu ako „cesta k Bohu“ („…A nech sa stará, aby  mal počas celého svojho života vždy pred očami na prvom mieste Boha a potom spôsob tohto svojho rehoľného zriadenia, ktoré je akousi cestu k Bohu, a aby sa usiloval zo všetkých síl dosiahnuť tento cieľ, ktorý mu predložil Boh….“; por. Formula Inštitútu 1/1540/1550), ktorej telo dávajú Duchovné cvičenia tým, že do nej zaťahujú celý život, prvá a druhá časť sa vyjasňujú vo svetle Kristovho volania, v meditáciách o Kráľovstve a o Dvoch zástavách. Povolanie sa tak umiestňuje, raz a navždy, do projektu Boha, ktorý volá k spolupráci s ním, na jeho väčšiu česť a slávu. Prvá a druhá časť...

Čítaj viac

Prvá a druhá časť Konštitúcií Spoločnosti Ježišovej

Prvá a druhá časť Konštitúcií Spoločnosti Ježišovej O prijatí do probácie a prepustenie tých, čo boli prijatí, ale v probácii sa ukázali málo súci pre Spoločnosť Ježišovu Pôvod a prameň prvej a druhej časti Konštitúcii Pred oficiálnym založením Spoločnosti Ježišovej mali prví spoločníci sv. Ignáca na starosti prijatie nových členov, ktorí sa do nej hlásili. O tomto sa zmienil sv. Ignác v jednom svojom liste Isabel Roser (list z 19. decembra 1538). Už od prvej redakcie Formuly Inštitútu, sa spomína táto záležitosť. Texty o prijatí nových členov sú uvedené z druhej a tretej redakcie Formuly Inštitútu 1540 a 1550 (prvá redakcia je z roku 1539): „Preto tí, ktorí k nám budú chcieť vstúpiť, a prv, než si toto bremeno vezmú na plecia, nech dlho a mnoho uvažujú, či majú...

Čítaj viac

Konštitúcie Spoločnosti Ježišovej – Štvrtá kapitola Examenu (53-103)

Štvrtá kapitola Examenu (53-103) Vstup do Spoločnosti Ježišovej je kľúčovým momentom v živote. Je viditeľné prostredníctvom osobného obrátenia a radikálneho a definitívneho nasledovania Ježiša Krista. Sv. Ignác v tomto procese pozýva kandidáta, aby nad týmto kľúčovým momentom uvažoval, počnúc od svojho začiatku, a to v celej totalite jeho rozvoja. Tento proces zakúsil sám sv. Ignác a to od svojho obrátenia: zanechal Loyolu a svoju rodinu, osobitne v Manrese vstúpil do duchovnej skúsenosti, ktorá poznačila celý jeho budúci život. Žil v nemocnici, cestoval ako pútnik do Jeruzalema, atď. Je to tiež skúsenosť jeho prvých spoločníkov, najmä od ich konca štúdií v Paríži. Text Examenu túto skúsenosť niekoľko krát výslovne pripomína: „Tým, čo žiadajú o prijatie, sa má...

Čítaj viac

Pôvod a cieľ Examen a niektoré charakteristiky Examenu (1-52)

Prvá a všeobecná skúška – Examen (1-133) Pôvod a cieľ Examenu V roku 1540, v momente založenia a schválenia Spoločnosti Ježišovej, bolo okolo prvých spoločníkov veľké množstvo priateľov – kňazov, laikov, mladých, vzdelaných, jednoduchých ľudí, remeselníkov – ktorí si želali, aby im pomáhali a spolupracovali s nimi a to tým, že sa cítili priťahovaní skrze ich evanjeliovú silu a ich apoštolskú horlivosť, a niektorí si želali, aby boli začlenení do ich skupiny, podľa ich vlastných osobných schopností. Už v roku 1540 Ignác rozhodol prijať mladých študentov, čo boli na mravne aj vedecky na výške, aby pracovali vo vinici Krista nášho Pána. (por. Konštitúcie 308) Na druhej strane, najhodnotnejší spoločníci sv. Ignáca, ako František Xaverský, Pedro Fabro, Diego Laínez,...

Čítaj viac

Úvod ku Konštitúciám Spoločnosti Ježišovej (134-137)

Úvod ku Konštitúciám (134-137) Jeden zo spôsobov ako robiť múdroslovné čítanie Konštitúcií je priblížiť sa k nim tak, že venujeme osobitnú pozornosť téme „začiatok“. Sv. Ignác dáva veľký pozor na „začiatky“. Pripomeňme si, akú dôležitosť dáva sv. Ignác „začiatkom“ v modlitbe. Taktiež on musel viackrát začínať. Hundral, keď musel opustiť Svätú zem a začínať odznova hľadať Božiu vôľu. (Por. Autobiografia 49-50) Je tajomstvom „začať“ a tiež je tajomstvom „znovu začať“. Pre Ignáca to vždy značilo, že sa znova vložil  alebo sa znova dal k dispozícii Bohu. Úvod ku Konštitúciám nám ukazuje spôsob ako múdrosť Ignáca dozrievala mnoho rokov. Totiž tento úvod ku Konštitúciám (134-135) neexistoval v prvých textoch, ale bol doplnený neskôr. Prvý krát sa objavuje až v texte...

Čítaj viac

sv. Ignác z Loyoly: Konštitúcie Spoločnosti Ježišovej – úvod

Konštitúcie Spoločnosti Ježišovej – úvod Mnohokrát, keď sa spomína spiritualita Spoločnosti Ježišovej, hneď sa myslí na Duchovné cvičenia sv. Ignáca. Duchovné cvičenia ponúkajú silu Evanjelia pre dnešok. Konštitúcie SJ sú videné ako kniha práva, v ktorých sa až tak nevidí duchovný život. Alebo v lepšom prípade knihou, v ktorej sú zmiešané právo a duchovný život; knihou, ktorá je určená len pre predstavených, ale neužitočnou pre jezuitov v misii. Predsa však, keď prechádzame týmto textom sv. Ignáca, zistíme, že sú knihou duchovnou, ktorá si zaslúži svoju vážnosť, tak ako aj Duchovné cvičenia. Sú knihou, ktorá pripomína jezuitom kým sú, dáva im vlastnú identitu. Duchovné cvičenia ponúkajú otvorenú cestu všetkým ľudským osobám, ktorí chcú usporiadať svoj život...

Čítaj viac