Tretí týždeň – Prvá kontemplácia – Posledná večera (190-198, 289)

Tretí týždeň – Prvá kontemplácia – Posledná večera (190-198, 289) „Prvý deň. Prvá kontemplácia o polnoci: je o tom, ako Kristus náš Pán, išiel z Betánie do Jeruzalema na Poslednú večeru vrátane (289); a obsahuje v sebe prípravnú modlitbu, tri predhovory, šesť bodov a rozhovor. Zvyčajná prípravná modlitba.“ (190) Úvod: cieľ a nasmerovanie tretieho týždňa Cieľom nie je nič iné, než prehĺbenie vnútorného poznania, úprimnej lásky a verného nasledovania Ježiša Krista, a to prostredníctvom kontemplácie jeho utrpenia a smrti, aby som sa tak viac identifikoval s Ním a potvrdil moju voľbu chudobného, pokorného a obetovaného života. Špecifickým cieľom, podľa Direktórií, je preniknúť viac a viac do poznania, lásky, nasledovania a napodobňovania Krista, tým, že rozjímam...

Čítaj viac

Tretí týždeň DC sv. Ignáca: Utrpenie (DC190-209)

Tretí týždeň DC sv. Ignáca: Utrpenie a identifikácia s Kristom „Piaty bod. Uvažovať ako sa božstvo ukrýva, to znamená, ako by mohol zničiť svojich nepriateľov, a nerobí to, a ako nechá veľmi ukrutne vytrpieť najsvätejšie ľudstvo.“ (DC 196) Tretí týždeň z knižočky Duchovných cvičení sa skladá z dvoch blokov dokonale rozdielnych medzi sebou navzájom: a) z dvoch kontemplácií:  1) ako Pán Ježiš išiel z Betánie do Jeruzalema na Poslednú večeru, vrátane (DC 190-198); 2) od Poslednej večere po záhradu (DC 200-203). Exercitátor by mal tento text jednoducho vysvetliť. b) z malého direktória – t.j. z návodu, v ktorom sa sv. Ignác prednostne obracia na toho, kto dáva duchovné cvičenia a ako bude musieť pristúpiť ku kontemplácii Krista v jeho utrpení. Toto tzv. malé...

Čítaj viac

História prvého nazerania v Treťom týždni (DC 191)

Sviatosť lásky v DC sv. Ignáca „Prvá predohra. Uviesť si na pamäť udalosť: ako Kristus, náš Pán, poslal z Betánie dvoch učeníkov do Jeruzalema pripraviť večeru a po­tom sám prišiel na ňu s ostatnými učeníkmi 2 a ako potom, keď zjedli veľkonočného barán­ka a povečerali, umyl nohy svojim učeníkom a dal im svoje najsvätejšie telo a predrahú krv a povedal im reč, keď odišiel Judáš zapredať svojho Pána.“ (DC 191) Tento bod je úzko spojený s 289 bodom, v ktorom Ignác tiež približuje tajomstvo Poslednej večere, ako ho zachytili evanjelisti sv. Matúš a sv. Ján. Sv. Ignácovi záležalo predovšetkým o tom, aby si exercitant viac pripomenul, viac sa rozpamätal na spásonosné tajomstvo: a) veľkonočná večera a predpoveď smrti Ježiša. b) umývanie nôh a postoj Petra, ktorý nechcel...

Čítaj viac

Cieľ a smerovanie Tretieho týždňa DC sv. Ignáca (úvod)

Cieľom tohto „týždňa“ je prehĺbiť vnútorné poznanie, úprimnú lásku a verné nasledovanie Ježiša Krista, prostredníctvom kontemplácií o jeho utrpení a smrti. Exercitant sa viac identifikuje s Kristom pokorným a ponížením a potvrdzuje voľbu nasledovať ho v chudobe, pokore a poníženosti. Tento špecifický cieľ opisujú aj Direktóriá – viac a viac preniknúť do poznania, lásky, nasledovania a napodobňovania Krista, kontemplujúc túto časť jeho života. Páter Antonio Valentino (1540-1611), ktorý pracoval ako novicmajster v Taliansku 26 rokov, napísal toto o cieli a smerovaní „tretieho týždňa“: „Cieľom Tretieho týždňa je súcitiť s Kristom a účinne niečo vytrpieť z lásky k nemu, čo zodpovedá látke jeho svätého umučenia. Teda v rozhovoroch sa žiadajú tri milosti. Po prvé,...

Čítaj viac

Univerzal

Aj do tejto sekcie Vám prinesiem už čoskoro hodnotné články.

Čítaj viac