Preskočiť na obsah

Náš cieľ

Milí priatelia!

Svätý Ignác z Loyoly je veľkou postavou v dejinách Katolíckej Cirkvi. Po svojom obrátení mal veľa intenzívnych a bohatých duchovných zážitkov. Stačí otvoriť jeho Autobiografiu a vidieť jeho cestu od Loyoly až po Rím. Osobitne však Manresu, Montserrat, La Stortu a iné. Cirkev uznala všetky tieto duchovné skúsenosti sv. Ignáca a schválila Spoločnosť Ježišovu. Skrze sv. Ignáca sa Cirkev obohatila o novú charizmu a spiritualitu. Cieľom tejto webovej stránky je priblížiť túto charizmu sv. Ignáca. Ignaciánska spiritualita vychádza zo skúsenosti Duchovných cvičení a rozvíja sa v apoštolskej disponibilite. Sv. Ignác chcel čo najlepšie spolupracovať s Kristom pri budovaní Božieho kráľovstva. Inšpiráciou celého poslania Spoločnosti Ježišovej je postava Krista, ktorý posiela svojich učeníkov do celého sveta, ku všetkým ľuďom. Preto môžeme hovoriť o univerzálnej misii ignaciánskej spiritualite, ktorá zahŕňa celý svet. Sv. Ignác vždy sústredil celú svoju pozornosť na osobu Krista. Tento silný aspekt môžeme vidieť v celej jeho spiritualite. Chcel by som vám postupne na tejto stránke priblížiť históriu, poslanie a charizmu sv. Ignáca a jeho spoločníkov a ďalšie rôzne charakteristiky tejto spirituality.  Pre všetkých záujemcov o hlbšie spoznanie charizmy sv. Ignáca z Loyoly a pre lepšie pochopenie ignaciánskej spirituality odporúčam prečítať  tri jeho základné diela: Autobiografiu, Duchovný denník a Duchovné cvičenia.

P. Ján Benkovský SJ