Prológ pátra Hieronyma Nadala

Prológ pátra Nadala.1   Sv. Ignácovi predložil žiadosť, aby vysvetlil svojim synom spôsob, akým ho Boh viedol od počiatku jeho obrátenia. Po mnohých žiadostiach to konečne dosiahne.  1. Iní otcovia i ja sme počuli hovoriť o našom Otcovi Ignácovi, že túžil po tom, aby mu Boh udelil pred smrťou tri dobrodenia: prvé, aby Apoštolská stolica potvrdila inštitút Spoločnosti; druhé, aby takisto boli potvrdené Duchovné cvičenia; tretie, aby mohol napísať Konštitúcie. 2. Keď som sa na to rozpamätal a videl, že to všetko už dosiahol,2 obával som sa, že by skoro mohol byť povolaný spomedzi nás do lepšieho života. Keďže som vedel, že niektorí svätí otcovia, zakladatelia reholí, zvyčajne zanechali svojim nasledovníkom na spôsob testamentu nejaké poučenia, ktoré by im pomáhali...

Čítaj viac

Svätý Ignác z Loyoly – zrod Spoločnosti Ježišovej

Svätý Ignác z Loyoly – zrod Spoločnosti Ježišovej Založeniu Spoločnosti Ježišovej predchádzalo prenasledovanie prvých spoločníkov. Ignác o tejto skutočnosti píše: „Potom nás začali prenasledovať Mudarra a Barreda a roztrusovali reči, že ja a moji spoločníci sme ušli zo Španielska, z Paríža a Benátok. Nakoniec v prítomnosti guvernéra a legáta, ktorý bol vtedy v Ríme, sa obidvaja priznali, že nemôžu o nás povedať nič zlé, ani čo sa týka mravov, ani nášho učenia. Legát nariadil, aby sa o celej veci mlčalo, ale ja som to neprijal. Povedal som, že chcem konečný rozsudok. To sa nepáčilo ani legátovi, ani guvernérovi, ba ani tým, ktorí mi prv žičili. Nakoniec po niekoľkých mesiacoch sa pápež vrátil do Ríma. Predtým som odišiel do Frascati porozprávať sa s ním a...

Čítaj viac

Evanjeliový život sv. Ignáca v Taliansku

Evanjeliový život sv. Ignáca v Taliansku Posledný deň v roku, v decembri 1535, Ignác už bol v Benátkach. Od januára 1536 sa Ignác chcel súkromne celkom zasvätiť štúdiu teológie a venovať sa apoštolskej činnosti. Za krátky čas sa tam stretol s mnohými významnými osobnosťami: „V Benátkach v tej dobe som sa zamestnával dávaním duchovných cvičení a inými duchovnými rozhovormi. Najvýznačnejšími osobnosťami, ktorým som dal duchovné cvičenia boli: magister Peter Contarini a magister Gašpar de Doctis, jeden Španiel menom Rozas. Bol tam aj iný Španiel, ktorý sa volal bakalár Hozes; a tento sa často stýkal so mnou a aj s biskupom z Cette. Hoci aj ukazoval trošku náklonnosti urobiť si cvičenia, predsa to nepreviedol do praxe. Konečne sa však rozhodol pustiť sa do nich a...

Čítaj viac

Sv. Ignác: Apoštol Azpeitie – prorok vo svojej vlasti

Sv. Ignác: Apoštol Azpeitie – prorok vo svojej vlasti Sv. Ignác podľa mnohých svedectiev mal dlhší čas problémy so žalúdkom. Klíma v Paríži nebola pre neho dostatočne priaznivá. Lieky, ktoré mu aplikovali sa ukázali nedostatočné. Nakoniec Ignácovi lekári odporučili, aby sa načas vrátil do svojej rodnej krajiny. Spoločníci sv. Ignáca podporili toto riešenie, a to aj z toho dôvodu, aby Ignác mohol po ceste navštíviť ich rodiny a príbuzných. Páter Polanco pridáva svedectvo, ktoré sv. Ignác nespomína, že „chcel prejsť rodným krajom, aby napravil svojimi dobrými dielami zlé príklady, ktoré tam urobil počas mladosti“. Ignác túto cestu do svojej rodnej zeme opisuje týmito slovami vo svojej Autobiografii: „Keď som to všetko urobil, vysadol som na koníka, ktorého mi...

Čítaj viac

Sv. Ignác z Loyoly: Študent teológie (1533-1535)

Sv. Ignác z Loyoly: Študent teológie (1533-1535) Po ukončení štúdia filozofie, Ignác začal študovať teológiu, ktorú nemohol dokončiť v Paríži. Od tohto času sa už nesnažil získať doktorát z teológie, pre ktorý sa vyžadovalo 12 rokov štúdia, ani len bakalarát, ktorý si vyžadoval päť alebo šesť rokov štúdia. Keď odišiel z Paríža, bol mu vystavený, s dátumom 14. október 1536, diplom z fakulty teológie, v ktorom sa dosvedčovalo, že Ignác z Loyoly je majster umenia. To znamená, že Ignác študoval teológiu v Paríži pravdepodobne len rok a pól a využil ju najmä na štúdium posvätných vied. Teologická formácia Ignáca bola podstatne tomistická. V Konštitúciách neskôr bude prikazovať, aby sa študenti Spoločnosti Ježišovej vzdelávali v učení sv. Tomáša Akvinského, spolu...

Čítaj viac

Sľuby na Montmartre – 15. august 1534

Sľuby na Montmartre – 15. august 1534 Sv. Ignác uvádza vo svojej Autobiografii: „Niekoľko rokov som študoval teológiu a získal som si viacerých spoločníkov.“ (Autobiografia 84) Totiž okrem Favra a Františka Xaverského pridali sa k Ignácovi ďalší štyria spoločníci: Diego Laínez z Almazánu v Kastílii a Alfonz Salmerón z Toleda, ktorí sa s ním poznali už v Alcale. Z túžby bližšie poznať Ignáca prišli do Paríža, kde si pod jeho vedením urobili duchovné cvičenia na jar r. 1534. Tretím novým spoločníkom bol Mikuláš Bobadilla z diecézy Palencia, ktorý sa zriekol profesúry filozofie vo Valladolide a odišiel do Paríža študovať ešte aj teológiu. Mal otvorenú, veselú povahu, rád žartoval a z prvých spoločníkov najdlhšie žil (†1590). Štvrtým spoločníkom bol Portugalec Šimon...

Čítaj viac