Modlitba

Modlitba Ignácov život je presiaknutý stále trvajúcou modlitbou. Neustála modlitba pre neho znamená, že ho Boh vo všetkom priťahuje, a že je na neho upriamený: „Hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach.“ V „Zápiskoch zo života pútnika“ (Autobiografia) priznáva svoju ľahkosť spojiť sa s Bohom ….. je teraz väčšia ako kedykoľvek predtým v celom jeho živote. Vždy a v každú hodinu, keď chce nájsť Boha, aj ho nachádza.” ( Autobiografia 99 ). Nie dlho trvajúce modlitby sú špecificky ignaciánske, ale stále vnútorné úsilie kontaktovať sa s Bohom. Raz píše, že keby bola modlitba najvyššia, ako jediný spôsob spojenia sa s Bohom, potom by bola každá modlitba, ktorá by netrvala 24 hodín denne príliš krátka. Jeden spolubrat dosvedčuje: „Ignác si želal, aby ten...

Čítaj viac

Sv. Ignác z Loyoly – Cvičiť sa

Cvičiť sa Už na prvej strane Ignácovej autobiografie sa objavuje slovo “cvičiť “. Hovorí o tom, že mal „záľubu, v cvičení sa so zbraňou“ (Autobiografia1). Zbrane sú istotne najnesympatickejší nástroj na cvičenie, lebo pripomínajú vojnu. Ale šport so zbraňou, ako každý šport nám ukazuje, že človek len vtedy niečo dosiahne, keď cvičí. „Cvik robí majstra.“ To platí pre šport, to platí pre hudbu, to platí pre učenie sa cudzieho jazyka, to platí o každom výchovnom postupe: naučiť sa jesť s nožom a vidličkou až po komunikáciu v partnerskom vzťahu. Cvičenie patrí k životu, aj keď je to namáhavé. Ignác vošiel do cirkevných dejín nie kvôli svojim cvičeniam so zbraňou, ale kvôli svojím „duchovným cvičeniam“ – exercíciám. Môžu nám priblížiť mnoho podstatného o...

Čítaj viac

Exercície

Exercície „Ignác” a „Exercície” sú dve slová, ktoré treba vyslovovať jedným dychom. Nie, že by bol Ignác jednoducho „objaviteľom” exercícií, to znamená duchovných cvičení. Duchovné cvičenie existovali vždy v dejinách náboženstiev a veriacich ľudí. Exercičnou knižkou dal Ignác tomuto duchovnému cvičeniu novú, účinnú formu. Táto účinnosť sa odzrkadľuje vo vete, že exercičná knižka “urobila” svätýmiviac ľudí ako má písmen. Či je tento výrok prehnaný alebo nie, jedno súhlasí: Ignác videl Duchovné cvičenia ako najhodnotnejší dar pre seba a pre Cirkev a dal ho do rúk svojej rehoľnej spoločnosti ako najdôležitejší pastoračný prostriedok. Bol vďačný, keď bola knižka Duchovných cvičení v roku 1548 oficiálne uznaná Cirkvou. Vtedy vytlačených...

Čítaj viac

Veľkodušnosť

Veľkodušnosť „Pane, nevládne veľká márnotratnosť v stvorenstve? Plody nevyvážia to, čo sa stratí na semene. Pramene vyvierajú vodu vo veľkej hojnosti. Slnko vyžaruje návaly svetla. Nech ma tvoja veľkodušnosť učí, v čom je veľkosť duše. Nech ma tvoja štedrosť chráni pred tým, aby som bol skúpy. Keď vidím, ako máš otvorenú ruku, aký si štedrý a dobrý, daj, aby som aj ja, zo svojej strany dával bez toho, aby som počítal, ako kráľovský Syn, ako Syn Boží.” Slovami tejto modlitby presne vystihuje brazílsky biskup Don Helder Camara presne to, čo Ignác píše v piatej poznámke svojej knihy duchovných cvičení: „Tomu, kto si robí duchovné cvičenia, veľmi osoží vstúpiť do nich s veľkou odvahou a šľachetnosťou voči svojmu Stvoriteľovi a Pánovi” (DC 5). Zmýšľanie...

Čítaj viac

sv. Ignác z Loyoly a sila túžby v modlitbe

V našej túžbe je prítomný Boh “Túžba je počiatok všetkého!” – Pravdu tohto výroku Nelly Sachsovej si môže každý ľahko preskúšať. Sotva existuje niečo horšie ako školská trieda, rozmaznané dieťa, človek, ktorý nič nechce a nevie, čo by chcel. Chcenie, želanie, žiadosť, túžba sú “počiatkom všetkého”. Pre Ignáca je táto túžba taká dôležitá, že sa – spočiatku – uspokojí dokonca s “túžbou po túžbe”. Ak by niekto chcel nasledovať Krista na jeho ceste a nepociťoval by túžbu nasledovať ho aj na krížovej ceste, tak stačí už aj “túžba po túžbe”. Silu túžby necháva vzbudzovať Ignác pri každej modlitbe hneď dvakrát prosbou: Prvá a vždy rovnako znejúca prosba je takzvaná „všeobecná prípravná modlitba”: „prosba o milosť od...

Čítaj viac

Boha hľadať a nájsť vo všetkom

Otvorte oči a objavte Boha Žiak sa pýta svojho rabbiho: “Povedz mi, kde je Boh!” Nato rabbi odpovie: “Povedz mi, kde nie je!” Ignácov prínos k otázke ľudí, kde je Boh, sa nachádza v slovách: “Boha hľadať a nachádzať vo všetkých veciach”. Existuje veľa typicky ignaciánskych slovných spojení, ale heslo: “Boha hľadať vo všetkých veciach”, je skutočne základný princíp, na ktorom sa stavia všetko iné. Toto hľadanie a nájdenie si nemožno konkrétne a zároveň dosť tajuplne predstaviť. V liste jednému spolubratovi Ignác píše: Študujúci sa majú “cvičiť v tom, aby hľadali Božiu prítomnosť nášho Pána vo všetkých veciach, napr. v hovorení, v chodení, vo videní, vo vychutnávaní, v počúvaní, v myslení, vôbec vo všetkom, čo...

Čítaj viac