P. Pedro Arrupe SJ: Modlitba ku Kristovi, nášmu vzoru

O spôsobe nášho konania Pane, keď uvažujem o „našej svojráznosti“, objavujem, že ideál nášho spôsobu konania je tvoj spôsob konania. Z toho dôvodu dvíham svoje oči k tebe (Hebr 12, 2), oči viery vidia tvoju tvár, ako sa javíš v evanjeliu. Som jeden z tých, o ktorých svätý Peter hovorí: „Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy“ (1 Pt 1, 8). Pane, ty sám si nám povedal: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám“ (Jn 13, 15). Chcem ťa tak nasledovať, aby som mohol iným povedať: „Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista“ (1 Kor 11, 1). Aj keď to nemôžem tak doslovne myslieť ako svätý Ján, predsa by som mal byť schopný prinajmenej vierou a múdrosťou, ktorú si mi...

Čítaj viac

Obetovanie Pána

„O očisťovaní Panny Márie a obetovaní Ježiška píše sv. Lukáš” (Lk 2,22-24.27-29.38) 2. februára slávime sviatok Obetovania Pána a zároveň v Cirkvi prežívame deň zasväteného života. Ponúkam vám impulz na modlitbu podľa prvého bodu meditácie sv. Ignáca (DC 268). Prvý bod: Ježiška prinesú do chrámu, aby ho predstavili ako prvorodeného Pánovi a obetujú za neho „pár hrdličiek alebo dva holúbky“. Druhý bod: Simeon prišiel do chrámu a „vzal ho do svojho náručia a velebil Boha: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji…“ Tretí bod: Anna „prišla ta a velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema“. Očisťovanie Panny Márie (Lk 2, 22a.24) Pôrod, rovnako ako iné normálne sexuálne javy (Lv 15), boli považované medzi židmi ako...

Čítaj viac

Mojžišova skúsenosť s Bohom

Kniha Exodus nám ponúka pohľad na Mojžišov život: na jeho povolanie, poslanie a osobné skúsenosti s Bohom. Uvediem päť príkladov: Narodenie a mladosť Mojžiša. Zaujímavá bola situácia v pozadí. Predovšetkým prosperita Hebrejov v Egypte (Ex 1, 1-9), utláčanie Hebrejov zo strany Egypťanov (Ex 1, 8-22) a aktivita egyptského faraóna, ktorý vyhlásil zákon proti Hebrejom – zavraždiť všetkých malých chlapcov (Ex 1, 15-22). Na pozadí týchto udalostí Boh pripravuje narodenie Mojžiša v hebrejskej rodine (Ex 2, 1-3). Tajomné pôsobenie Boha však pokračuje ďalej. Keď Mojžišovi hrozí nebezpečenstvo straty života (Ex 2, 3-4), Boh posiela svoju pomoc cez ľudí, ktorí Mojžiša zachránia (Ex 2, 5-10). Pôsobenie Boha je diskrétne, je tajomné aj v prvých rokoch jeho mladosti, počas...

Čítaj viac

Dar života – povolanie do života

Dnes sa veľa hovorí o zmysle života. Najmä mladí ľudia si kladú otázky o svojej existencii: Prečo sme na svete? Čo je to život? Aký bude jeho koniec? Čo po smrti? Ako je to vôbec s tajomstvom smrti? Prečo ma Boh povolal do života? Ak chceme nájsť odpoveď na tieto otázky, musíme siahnuť hlboko do našej histórie a vyhľadať stránky Svätého Písma, kde sa o tejto skutočnosti hovorí: Gn 1, 1n – Otec povoláva do života – kniha Genezis 1, 1n – existencia každého človeka je plodom tvorivej Otcovej lásky, jeho plodného Slova ….A Boh povedal ….. a stalo sa….Ukazuje sa tu úžasná sila Božieho slove, ktoré tvorí nový život a povoláva do života. Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby (Gn 1, 26) – slávnostná reč Boha, ktorý povoláva človeka do...

Čítaj viac

Univerzal

Aj do tejto sekcie Vám prinesiem už čoskoro hodnotné články.

Čítaj viac