List sv. Ignáca sestre Terese Rejadell (Benátky, 18. jún 1536)

List sv. Ignáca sestre Terese Rejadell (Benátky, 18. jún 1536) Sestra Teresa Rejadell bola benediktínska mníška v kláštore sv. Kláry, v Barcelone, ktorý bol založený už v 12. storočí. Rejadellovci boli veľmi dôležitými osobami počas 15. – 16. storočia v Barcelone, ako aj v Manrese. Kláštor potreboval reformu. Mníšky sv. Kláry sa odhodlali pre nezvyčajné rozhodnutie, opustiť františkánsku regulu a prijať benediktínsku. Zmena sa realizovala v rokoch 1513-1518. Teda v čase, keď Ignác udržiaval písomný kontakt s Teresou Rejadell, bola už benediktínskou mníškou. Keď sv. Ignác študoval latinčinu v Barcelone (1523-1525), hľadala u neho duchovné vedenie. V tom čase, bol Ignác veľmi horlivý hovoriť o Bohu so spriaznenými dušami a tak jej ochotne pomáhal. Toto duchovné...

Čítaj viac

List sv. Ignáca Martinovi García de Oñaz (Paríž, jún 1532)

List sv. Ignáca Martinovi García de Oñaz (Paríž, jún 1532) Martin García de Oñaz bol druhý z bratov sv. Ignáca. Po smrti svojho otca, pána Beltrána Yáñez de Loyola, ktorá sa prihodila 23 októbra 1507, bol vymenovaný za prvorodeného pána. Prvý brat už totiž zomrel predtým. Zo svojho manželstva s Magdalénou de Araoz mal štyroch synov a štyri dcéry. V tomto liste najprv rozvádza rodinné otázky, záležitosti, ktoré mu navrhol jeho brat Martin: sobáš jednej zo svojich dcér a štúdia jedného zo synov. Navrhuje, aby študoval teológiu, skôr než kánonické právo a aby šiel do Paríža, miesto Salamanky. Potom pokračuje časťou, ktorú tu uverejňujeme. V nej vysvetľuje dôvody svojho dlhého mlčania. Sú to dôvody kvôli Božej službe. Potom dáva normy alebo pravidlá o duchovnej láske...

Čítaj viac

List sv. Ignáca sestre Terese Rejadell (Benátky, 11. september 1536)

List sv. Ignáca sestre Terese Rejadell (Benátky, 11. september 1536) Rady pre modlitbu Ide o rovnakú duchovnú osobu, ktorej Ignác adresoval predchádzajúci list o spôsobe rozlišovania. Tento list je dodatkom k pravidlám duchovného vedenia, ktoré poskytol v predchádzajúcom liste. Sv. Ignác rozlišuje dva druhy meditácií: 1) tie, ktoré unavujú; 2) tie, v ktorých sa duša teší a telo oddychuje. Aby sa osoba mohla venovať modlitbe, je potrebné si zabezpečila potrebnú obživu a mať dostatok spánku. Sú to pozitíva pre zdravé telo, výhody zdravého tela. Osoba musí predovšetkým myslieť na lásku Pána, pohŕdajúc každou myšlienkou, ktorá je v protiklade k jeho službe. Obsah listu: (1) IHS. Nech je milosť a láska Krista nášho Pána vždy našou podporou a našou pomocou. Prijal som...

Čítaj viac

List sv. Ignáca Inés Pascual

List sv. Ignáca Inés Pascual Poznámka k listu Prvá žena, ktorá stretla pútnika Ignáca na jeho ceste z Montserratu do Manresy, bola zbožná Inés Pujol, žena druhýkrát vydatá s Bernardom Pascual, pestovateľom bavlny v Barcelone, ktorý ale zvyčajne býval v Manrese. Od prvého momentu sa Inés Pascual zmenila na anjelského ochrancu sv. Ignáca. Pomáhala mu a podporovalo ho všetkými prostriedkami, ktoré mala na dosah, ktorými disponovala. Neskôr ubytovala sv. Ignáca v Barcelone, od roku 1524 do 1526, v dome svojho manžela, v dome situovanom v rohu ulíc Cotoner a Forn de Cotoners (dnes ulica sv. Ignáca). Inés Pascual bola nejako sklesnutá pre smrť jednej zo svojich priateliek, ale aj pre to, čo niektorí rozprávali o tzv. ignáckach (ženy, ktoré podporovali sv. Ignáca). Sv....

Čítaj viac

LIST OTCOVI SIMÓNOVI RODRIGUESOVI

O tom, ako byť zmierovateľom Rím, 18. marec, 1542 Simón Rodrigues1 bol jedným z pôvodných spoločníkov sv. Ignáca v Paríži a bol to on, kto uviedol Spoločnosť do Portugalska (1540). Keď Ignác písal tento list, vzťahy medzi pápežom Pavlom III. a portugalským kráľom Jánom III. boli veľmi zlé. Pápež vymenoval za kardinála Miguela da Silvu2, bývalého kráľovho ministra, čo nahnevalo kráľa, ktorý tvrdil, že kardinálmi sa môžu stať len členovia kráľovskej rodiny. Kráľ poslal roztrpčené listy pápežskej kúrii, a aby demonštroval svoje rozhorčenie odvolal svojho veľvyslanca Cristovãa da Souzu, a zabral majetky biskupstva patriace Silvovi. Ignác napísal tento list týždeň po tom, ako veľvyslanec opustil Rím. Uvažujúc o spoločnom dobre a cítiac, že je zaviazaný vďakou obom,...

Čítaj viac

OTCOM BROËTOVI A SALMERÓNOVI

OTCOM BROËTOVI A SALMERÓNOVI O jednaní s druhými V novembri 1538, Ignác odovzdal seba a svojich spoločníkov k dispozícii pápežovi Pavlovi III. a vyjadril svoju aj ich ochotu ísť kamkoľvek, kde ich bude pápež potrebovať. Onedlho boli jezuiti poslaní do Sieny, Parmy a do Indie. Teraz, na návrh anglického kardinála, Reginalda Pola, sa Pavol III. rozhodol poslať Paschasea Broëta1 a Alfonza Salmeróna2 ako legátov do Írska, aby pomohli zabrániť  šíreniu heretických myšlienok kráľa Henricha VIII. Ich úlohou bolo navštíviť biskupov, reformovať kláštory a oživiť vieru medzi írskym ľudom. Z Ríma odišli 10. septembra 1541. Pre týchto jezuitov pripravil Ignác dve inštrukcie. Tento preklad, ktorý je jednou z nich, predkladá pravidlá, ktorých sa majú pridŕžať pri ohlasovaní....

Čítaj viac