Preskočiť na obsah

Listy sv. Ignáca

List sv. Ignáca sr. Terese Rejadell (Benátky, 18.06.1536)

List sv. Ignáca sestre Terese Rejadell (Benátky, 18. jún 1536)

Sestra Teresa Rejadell bola benediktínska mníška v kláštore sv. Kláry, v Barcelone, ktorý bol založený už v 12. storočí. Rejadellovci boli veľmi dôležitými osobami počas 15. – 16. storočia v Barcelone, ako aj v Manrese. Kláštor potreboval reformu. Mníšky sv. Kláry sa odhodlali pre nezvyčajné rozhodnutie, opustiť františkánsku regulu a prijať benediktínsku. Zmena sa realizovala v rokoch 1513-1518. Teda v čase, keď Ignác udržiaval písomný kontakt s Teresou Rejadell, bola už benediktínskou mníškou. Keď sv. Ignác študoval latinčinu v Barcelone (1523-1525), hľadala u neho duchovné vedenie. V tom čase, bol Ignác veľmi horlivý hovoriť o Bohu so spriaznenými dušami a tak jejČítať viac »List sv. Ignáca sr. Terese Rejadell (Benátky, 18.06.1536)

List sv. Ignáca Martinovi García de Oñaz (Paríž, jún 1532)

List sv. Ignáca Martinovi García de Oñaz (Paríž, jún 1532)

Martin García de Oñaz bol druhý z bratov sv. Ignáca. Po smrti svojho otca, pána Beltrána Yáñez de Loyola, ktorá sa prihodila 23 októbra 1507, bol vymenovaný za prvorodeného pána. Prvý brat už totiž zomrel predtým. Zo svojho manželstva s Magdalénou de Araoz mal štyroch synov a štyri dcéry. V tomto liste najprv rozvádza rodinné otázky, záležitosti, ktoré mu navrhol jeho brat Martin: sobáš jednej zo svojich dcér a štúdia jedného zo synov. Navrhuje, aby študoval teológiu, skôr než kánonické právo a aby šiel do Paríža, miesto Salamanky. Potom pokračuje časťou, ktorú tu uverejňujeme. V nej vysvetľuje dôvody svojho dlhého mlčania. Sú to dôvody kvôli Božej službe. Potom dáva normy alebo pravidlá o Čítať viac »List sv. Ignáca Martinovi García de Oñaz (Paríž, jún 1532)

List sv. Ignáca sestre Terese Rejadell (Benátky, 11. september 1536)

List sv. Ignáca sestre Terese Rejadell (Benátky, 11. september 1536)

Rady pre modlitbu

Ide o rovnakú duchovnú osobu, ktorej Ignác adresoval predchádzajúci list o spôsobe rozlišovania. Tento list je dodatkom k pravidlám duchovného vedenia, ktoré poskytol v predchádzajúcom liste. Sv. Ignác rozlišuje dva druhy meditácií: 1) tie, ktoré unavujú; 2) tie, v ktorých sa duša teší a telo oddychuje. Aby sa osoba mohla venovať modlitbe, je potrebné si zabezpečilaČítať viac »List sv. Ignáca sestre Terese Rejadell (Benátky, 11. september 1536)

List sv. Ignáca Inés Pascual

List sv. Ignáca Inés Pascual

Poznámka k listu

Prvá žena, ktorá stretla pútnika Ignáca na jeho ceste z Montserratu do Manresy, bola zbožná Inés Pujol, žena druhýkrát vydatá s Bernardom Pascual, pestovateľom bavlny v Barcelone, ktorý ale zvyčajne býval v Manrese. Od prvého momentu sa Inés Pascual zmenila na anjelského ochrancu sv. Ignáca. Pomáhala mu a podporovalo ho všetkými prostriedkami, ktoré mala na dosah, ktorými disponovala. Neskôr ubytovala sv. Ignáca v Barcelone, od roku 1524 do 1526, v dome svojho manžela, v dome situovanom v rohu ulíc Cotoner a Forn de Cotoners (dnes ulica sv. Ignáca). Inés Pascual bola nejako sklesnutá pre smrť jednej zo svojich priateliek, ale aj pre to, čo niektorí rozprávali o tzv. ignáckach (ženy, ktoré podporovali sv. Ignáca). Sv. Ignác ju povzbudil, aby Čítať viac »List sv. Ignáca Inés Pascual

LIST OTCOVI SIMÓNOVI RODRIGUESOVI

O tom, ako byť zmierovateľom

Rím, 18. marec, 1542

Simón Rodrigues1 bol jedným z pôvodných spoločníkov sv. Ignáca v Paríži a bol to on, kto uviedol Spoločnosť do Portugalska (1540). Keď Ignác písal tento list, vzťahy medzi pápežom Pavlom III. a portugalským kráľom Jánom III. boli veľmi zlé. Pápež vymenoval za kardinála Miguela da Silvu2, bývalého kráľovho ministra, čo nahnevalo kráľa, ktorý tvrdil, že kardinálmi sa môžu stať len členovia kráľovskej rodiny. Kráľ poslal roztrpčené listy pápežskej kúrii, a aby demonštroval svoje rozhorčenie odvolal svojho veľvyslanca Cristovãa da Souzu, a zabral majetky biskupstva patriace Silvovi. Ignác napísal tento list týždeň po tom, ako veľvyslanec opustil Rím. Uvažujúc o spoločnom dobre a cítiac, že je zaviazaný vďakou obom, pápežovi i kráľovi, Ignác túžil urobiť všetko, čo bolo v jeho silách, aby dosiahol zmierenie. Preto napísal Rodriguesovi, ktorý bol v Portugalsku. List pripomína vďačnosť, ktorou je Spoločnosť Čítať viac »LIST OTCOVI SIMÓNOVI RODRIGUESOVI