Prosba o radosť (DC 221)

Tajomstvá zmŕtvychvstania – Analýza prosby (DC 221) „Prosiť o to, čo chcem. Tu to bude: prosiť o milosť, aby som sa tešil a veľmi radoval z toľkej slávy a radosti Krista, nášho Pána.“ (DC 221) „Štvrtý týždeň“ Duchovných cvičení sv. Ignáca zameriava pozornosť okrem iného na radosť zo zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Vyjadruje to hlavne prosba, ktorá je kľúčová, a ktorú sv. Ignáca vložil do tejto etapy. a)      milosť, aby som sa tešil a intenzívne radoval – pravá radosť je vždy ovocím lásky. Túto intenzívnu radosť a lásku vlastní Ježiš Kristus, ona má svoje prítomné dobro. Preto, to o čo teraz prosíme je, aby sa zväčšila a zosilnela láska, pretože sme sa stretli s tým, ktorého milujeme, ako Mária Magdaléna. Sv. Ignác kladie v tomto týždni dôraz na to, aby...

Čítaj viac

Cieľ a smerovanie Štvrtého týždňa DC sv. Ignáca (úvod)

V „štvrtom týždni“ sv. Ignác ponúka exercitancovi možnosť participovať na radosti zmŕtvychvstalého Krista a prijať veľkonočnú útechu Ježiša Krista. Veľkonočná radosť a útecha zosilňuje a prehlbuje vieru, nádej a lásku. Všetky tieto tri čnosti sú podstatnými piliermi kresťanského života. „Štvrtý týždeň“ orientuje exercitanta na Cirkev. Cirkev je miestom, kde sa prijímajú všetky dary od Boha. Veľkonočná radosť a útecha oživuje a potvrdzuje to, aby exercintant verne pokračoval v nasledovaní a napodobňovaní Ježiša Krista. Podstatným základom pre verné nasledovanie Krista je duch dvoch meditácii: „rozjímanie o zástave Krista“ (DC 143 n) a „rozjímanie o troch spôsoboch poníženosti (DC 165 n) Jezuita Antonio Valentino (1540-1611) hovorí, že cieľom tohto „týždňa“ je...

Čítaj viac

Univerzal

Aj do tejto sekcie Vám prinesiem už čoskoro hodnotné články.

Čítaj viac