Preskočiť na obsah

Bohu patrí zem a všetko, čo je na nej

„Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom. Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách.“ (Ž 24, 1-2) 

„My nie sme Boh. Zem tu bola pred nami a bola nám daná. Každé spoločenstvo si môže brať z dobra zeme to, čo potrebuje na vlastné prežitie, ale má aj povinnosť chrániť ju a zaručiť trvanie jej plodnosti pre budúce generácie. V konečnom dôsledku Pánova je zem, jemu patrí zem a všetko, čo je na nej. Boh preto odmieta každý nárok na absolútne vlastníctvo.“ (Laudato si 67)

Uvažujme

Božie slovo nám zvestuje, že my nie sme pôvodcami ani pánmi stvoreného sveta. Pánova je zem i všetko, čo je na nej. Stvorenie sveta je spoločným dielom Najsvätejšej Trojice. Stvorený svet je Božím dielom a darom pre všetkých, smeruje k jedinému cieľu, ktorým je dobro, krása a pravda nášho Pána. Naozaj, my nie sme Boh. A keď v našom živote Boh prestáva byť Bohom, keď začneme sebecky pristupovať k všetkému, čo stvoril, potom si kopeme hrob neporozumenia seba samých a všetkého, čo jestvuje. Pripravujeme si stratu vlastnej totožnosti, ničenie a znečisťovanie svojho vnútra a svojho životného prostredia, chystáme si vlastnú záhubu. Keď ničíme prírodu, ničíme seba samých. Nemusíme si to dokazovať, stačí sa pozrieť na znečistený svet, v ktorom žijeme. Vidíme, že všetko navzájom súvisí, nijaké krízy nie sú odlúčené od seba. Kríza v súvislosti so životným prostredím si vyžaduje skutočnú zmenu nášho zmýšľania. Ak neuveríme, neobstojíme, preto nech je v našom živote Boh na prvom mieste, nech je v nás láska k Bohu, k sebe navzájom a k všetkému, čo stvoril.

Modlime sa

Dobrý Bože, ďakujeme ti za všetko, čo si stvoril. Nedaj nám nikdy zabudnúť, že sme tvoje dielo a ty si náš Pán a Stvoriteľ. Ty si stvoril všetky veci, z tvojej vôle boli a sú stvorené. Veríme, že tvoja je zem a tvoji sme aj my. Prosíme, daj, aby sme žili touto vierou, ktorá nech nás obdarúva svetlom a láskou, aby sme mohli byť sami sebou a stávať sa darom pre druhých. Zakončime modlitbou:

Láskavý Bože, Stvoriteľ neba, zeme a všetkého, čo je v nich,

otvor naše mysle a dotkni sa našich sŕdc,

aby sme mohli byť súčasťou stvorenstva, tvojho daru.

Stoj pri núdznych v týchto ťažkých časoch,

osobitne pri tých najchudobnejších a najzraniteľnejších.

Pomáhaj nám preukazovať tvorivú solidárnosť

pri čelení dôsledkom tejto globálnej pandémie.

Urob nás odvážnymi v prijímaní zmien sledujúcich úsilie o spoločné dobro.

Teraz, keď viac než inokedy cítime, že sme všetci vzájomne prepojení a na sebe závislí.

Zariaď, aby sme dokázali počúvať a odpovedať

na volanie zeme a na volanie chudobných.

Kiež sa súčasné utrpenia stanú pôrodnými bolesťami

bratskejšieho a udržateľnejšieho sveta.

Pred láskyplným pohľadom Panny Márie Pomocnice ťa prosíme

skrze Krista, nášho Pána. Amen.