Modlitba sv. Ignáca v jeho Duchovnom Denníku

Modlitba sv. Ignáca v jeho Duchovnom Denníku Úvod Napísalo sa veľa a veľa sa píše o rôznych dielach sv. Ignáca. To najťažšie je písať o jeho Duchovnom Denníku. O tomto diele nie je dostatok literatúry. A predsa nikto nepopiera alebo neodmieta jeho dôležitosť a predovšetkým duchovné bohatstvo, ktoré obsahuje. Nielenže nás zaujíma, čo sa prihodilo sv. Ignácovi, ale nás zaujíma tiež dôležitosť, ktorú má Denník pre celý Inštitút Spoločnosti Ježišovej, a pre tých, ktorí sú do neho volaní. V tejto situácii sa idem obmedziť na štúdium a reflexiu o tom, čo môžeme objaviť v Denníku v súvislosti s modlitbou svätého zakladateľa Spoločnosti Ježišovej. Doterajšie štúdia Denníka sv. Ignáca upriamili pozornosť predovšetkým na obsah jeho videní, na spôsob mimoriadne prijatých...

Čítaj viac

Duchovný Denník sv. Ignáca (2. február 1544 – 27. február 1545)

Duchovný Denník sv. Ignáca (2. február 1544 – 27. február 1545) Nachádzame sa pred spisom, ktorý nám dovoľuje vstúpiť do duše sv. Ignáca naplnenej Božou milosťou. Panoráma tohto Denníka je jeden z veľkolepých vrcholov vyzdvihnutých z nádhernej a obdivuhodnej mystiky. V Autobiografii sv. Ignác nám otvoril mnohé tajomstvá svojej duše a nám naznačil hlavné milosti, ktoré dostal od Boha, medzi iným tiež jeho videnia Trojice a vznešené mystické dary, predsa však tieto nevyjasňujú tak jasno to, čo vyjadril v Denníku. V Denníku, naopak vstupujeme do tajomného osobného priestoru sv. Ignáca a objavujeme v ňom predovšetkým jeho najintímnejšie vzťahy s Najsvätejšou Trojicou. Druhým výnimočným tajomstvom toho Denníka je štýl, ktorým ho sv. Ignác napísal. Denník obsahuje...

Čítaj viac

Prvé poznámky v Denníku sv. Ignáca

Rozvažovanie o chudobe v Denníku sv. Ignáca Sv. Ignác ponúka exercitantovi v Duchovných cvičeniach niekoľko odporúčaní, aby si urobil dobrú „voľbu“. Rozlišuje tri časy voľby a v treťom čase alebo tretej etape navrhuje dva spôsoby, aby si urobil dobrú „voľbu“. Medzi pravidlami a podnetmi, môžeme aj tieto jeho návrhy: 1)      Exercitant musí mať na pamäti, aby urobil dobrú „voľbu“, tak vnútorné pohyby, či návrhy, ktoré cíti ako aj racionálne motívy, ktoré sú pre dobrú „voľbu“ nevyhnutné. Inými slovami – musí mať na pamäti emocionálne alebo citové impulzy, ako aj rozumové dôvody, či príčiny, ktoré mu jeho inteligencia navrhuje v prospech tej alebo onej možnej „voľby“. 2)      Exercitant musí mať na pamäti, že jeho reflexia a otvorenosť pohybom Ducha mu prinesú...

Čítaj viac

Duchovný denník svätého Ignáca

Duchovný denník Sv. Ignác z Loyoly, ktorý je autorom viacerých diel, nám okrem iného zanechal vlastnoručne napísaný text, ktorý dnes poznáme pod názvom Duchovný denník svätého Ignáca z Loyoly. Denník má veľmi osobný, duchovný a mystický charakter. Reflektuje vnútorné pohyby, ktoré sú vložené do modlitby a upriamené aj na proces rozlišovania, týkajúci sa poriadku a systému chudoby v rehoľných domoch, ktoré Ignác nazýva „profesné domy“. Pri tomto hľadaní Ignác s pohnutím otvára svoje vnútro, aby reflektoval a naplno odkryl intenzívny vzťah s Bohom, ktorý prežíval najmä na emocionálnej, či citovej úrovni. Celá jeho osoba, so všetkými jeho schopnosťami, je ponorená do tohto vzťahu s Bohom. V Denníku môžeme vidieť vnútornú radosť, pokoj, vieru, jemnosť, vnútornú...

Čítaj viac