Rozlišovanie – základný pilier ignaciánskej spirituality

Rozlišovanie – základný pilier ignaciánskej spirituality Z osobnej skúsenosti Ignáca a prvých spoločníkov zostala načrtnutá duchovná línia, ktorá prenikala všetky aktivity prvých jezuitov, a ktorá sa zachovala ako definitívne dedičstvo v Spoločnosti Ježišovej: duchovné rozlišovanie. Toto je to, čo sa naplno vyjadruje v Duchovných cvičeniach, v Konštitúciách, v listoch a v iných ignaciánskych dokumentoch. Rozlišovanie taktiež dalo originálnu tvár ignaciánskej poslušnosti. a)      v Duchovných cvičeniach V Duchovných cvičeniach sa vyjadruje najoriginálnejší a zároveň najjednoduchší základný návrh rozlišovania. Keď chceme podrobne preskúmať a vystihnúť myslenie Ignáca, musíme sa vrátiť na začiatok jeho Duchovných cvičení a všimnúť si prvú poznámku DC, veľmi...

Čítaj viac

Komunitné rozlišovanie prvých spoločníkov sv. Ignáca a poslušnosť

Od skupiny priateľov v Pánovi k organizovanému telu Spoločnosti Ježišovej Rozhodnutie vytvoriť Inštitút s poriadkom poslušnosti, prinieslo so sebou niekoľko vážnych zmien vo vzťahoch medzi spoločníkmi a spôsob hľadania Božích cieľov sa preniesol na skupinu. Týmto sa ešte viac zosilnili medzi nimi vzájomné putá. Začali formovať „apoštolské telo“, v ktorom každý jeden zastával svoje miesto. Vo všetkých prácach dominovali hlavne dve skutočnosti: 1) vzájomná láska medzi nimi; 2) a poslušnosť voči predstavenému, ktorý sa staral o všetkých, a vyberal a posielal do misií. Zdá sa, že ideál spoločnej práce pre Božie kráľovstvo, o ktorom rozlišovali, sa naplnil práve v tomto. Pre prvých spoločníkov sv. Ignáca bol charakteristický nový štýl života – apoštolská činnosť,...

Čítaj viac

Spoločné hľadanie: Ignác a prví spoločníci

Spoločné hľadanie: Ignác a prví spoločníci Vášnivé hľadanie, ktoré orientovalo všetky činy a skutky pútnika sa prenieslo aj na jeho spoločníkov. Zdá sa, že už od Manresy Ignác myslel na spoločný apoštolát. V Barcelone sa k Ignácovi pridali štyria spoločníci, ktorí ho nasledovali do Alcaly a do Salamanky, ale potom ho opustili. Iba v Paríži zrealizoval celkom svoje želanie, keď sa stretol s ľuďmi, ktorých mu Božia prozreteľnosť prichystala do cesty. Rozprávajúc s každým jedným z nich, pomáhajúc im ekonomicky alebo hľadajúc pre nich žiakov, dávajúc im duchovné cvičenia a predovšetkým priťahujúc ich so silným presvedčením viery a života, Ignác vytvoril, sformoval skupinu nových priateľov v Pánovi. Komunita rozlišovania Od tohto momentu sa títo desiati spoločníci...

Čítaj viac

Osobné hľadanie Božej vôle (1)

Byť človekom znamená slúžiť Veľmi zaujímavou vetou sa opísala Ignaciánska spiritualita ako „mystika služby skrze lásku“. Kladie sa akcent na službu, na spôsob ako Ignác rozumel nasledovanie Krista. Koncepcia, ktorú Ignác má o človekovi je, že je služobník. Pripomínajú to Duchovné cvičenia: „Človek je stvorený, aby…slúžil Bohu.“ (DC 23) A to, že najcennejšie medzi všetkými vecami, ktoré kresťan môže realizovať v živote je slúžiť skrze lásku, ako to potvrdzuje aj koniec Duchovných cvičení: „predovšetkým si treba ceniť horlivú službu Bohu, nášmu Pánovi, skrze čistú lásku.“ (DC 370) Zmysel kresťanskej existencie pre Ignáca sa teda zhrňuje v službe – v slove slúžiť. Jeho základnou realizáciou je v mnohom slúžiť skrze čistú lásku. V tomto sa ukazuje alebo...

Čítaj viac