Preskočiť na obsah

Princíp a fundament

Meditácia o poslednom cieli človeka: večná spása

Princíp a Fundament

Text na modlitbu: Človek je stvorený, aby chválil, vzdával úctu a slúžil Bohu nášmu Pánovi, a prostredníctvom toho si spasil dušu. (DC 23)

Myšlienky na uvažovanie:

Prvé uvažovanie: Na čom spočíva spása? Spása začína tu, v našom živote. V našom živote získavame vieru, odpustenie hriechov a milosť Boha, to znamená, že získavame adoptívne synovstvo, sme Božou rodinou a dedičmi nebeského kráľovstva a okrem toho, získavame účasť na božej prirodzenosti. Keď zomrieme,Čítať viac »Meditácia o poslednom cieli človeka: večná spása

Zmysel života

Boh je Pán a Otec

Úvodná poznámka: Udalosť stvorenia, ktorú sv. Ignác navrhuje exercitantovi na uvažovanie na prahu Duchovných cvičení v Princípe a Fundamente, má pomôcť začať dialóg s Bohom s plným uvedomením si toho, kto je Boh a kto je on.

Sv. Ignácovi vždy záležalo na tom, aby exercitant dosiahol istý cieľ, ovocie, ktoré má priniesť každá meditácia. Preto v poznámke 48 pripomína, aby si exercitant uvedomil, čo chce a čo si želá od meditácie.

Cieľ tohto cvičenia z Princípu a Fundamentu je viac rozpoznať a akceptovať svoju realitu, to, že som stvorením, a že Boh je mojím Pánom, ale zároveň aj Otcom.

Sv. Ignác pokračuje v rovnakej línii ako Biblia, predstavuje v prvej fáze Princípu a Fundamentu Trojjediného Boha v akte stvorenia,  ako jediný začiatok činností „ad extra“. „Človek je stvorený“ (DC 23). „Boh povedal: Čítať viac »Zmysel života

Ruky hrnčiara

„Meditovať o rukách Boha“

Svätý Ignác nadiktoval svojim spolupracovníkom niekoľko smerníc pre duchovné cvičenia. Jednou z nich je tzv. Direktórium diktované pátrovi Juanovi Alfonsovi de Vitoria, v ktorom sa nachádzajú aj tieto slová:Čítať viac »Ruky hrnčiara

Povolanie človeka (2)

Človek je stvorený, aby slúžil Bohu (DC 23)

Z osobných poznámok svätého Alberta Hurtada SJ pre osobnú modlitbu:

Človek bol stvorený, aby slúžil. Toto vyplýva z poznania a lásky k Bohu. Je to niečo aktívne: plniť vôľu Boha.

Božia vôľa

Konkrétne, realizácia toho, čo chce Boh. Všetky práce svätého života,Čítať viac »Povolanie človeka (2)