Skúsenosť obrátenia a psychológia obrátenia sv. Ignáca z Loyoly

Skúsenosť obrátenia a psychológia obrátenia sv. Ignáca z Loyoly Po odchode z Pamplony do Loyoly Ignác prežíval celú sériu nepríjemných udalostí: –          Náročná cesta zo zranenou nohou, ktorú mu museli znovu operovať. Ignác takmer po 30 rokoch píše vo svojej Autobiografii: „Keď som padol, obranci pevnosti sa vzdali Francúzom. Títo po zaujatí pevnosti veľmi dobre zaobchádzali so mnou raneným a správali sa voči mne zdvorilo a priateľsky. Zostal som v Pamplone ešte dvanásť alebo pätnásť dní a potom ma odniesli na nosidlách do môjho rodného kraja. Tam sa mi stav veľmi zhoršil. Z mnohých strán povolali všetkých lekárov a ránhojičov, ktorí vyhlásili, že mi nohu musia znova rozlámať a kosti sa musia dať na správne miesto. Hovorili, že kosti boli alebo prvý raz...

Čítaj viac

Ego Ignáca z Loyoly v Pamplone

„Ego“ Ignáca z Loyoly v Pamplone Pamplona je ideálne miesto, ktoré nám ponúka nahliadnuť na osobu a ideály Ignáca pred obrátením. Jednou z jeho charakteristík je, že bol človekom zbraní. Ignác z Loyoly sa javí ako elegantný a odvážny mladý šľachtický rytier, z ktorého sa stal šikovný a odvážny vojak. Bol to výsledok, plod kultúry a danej doby, v ktorej žil. Charakteristickým pre neho bol najmä rytiersky kódex, ktorý bol v tom čase veľmi cenený: –          Odvaha v sebaobrane. –          Schopnosť viesť vojnu. –          Lojálnosť a úctivosť svojmu pánovi. –          Veľkodušnosť dať k dispozícii všetko. –          Hľadanie vlastnej slávy. –          Silná sebadôvera a hrdosť. –          Nepopierateľná odvaha. Toto boli...

Čítaj viac