Preskočiť na obsah

Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi

Náš cieľ

Svätý Ignác z Loyoly je veľkou postavou v dejinách Katolíckej Cirkvi. Po svojom obrátení mal veľa intenzívnych a bohatých duchovných zážitkov. Stačí otvoriť jeho Autobiografiu a vidieť jeho cestu od Loyoly až po Rím. Osobitne však Manresu, Montserrat, La Stortu a iné. Cirkev uznala všetky tieto duchovné skúsenosti sv. Ignáca a schválila Spoločnosť Ježišovu. Skrze sv. Ignáca sa Cirkev obohatila o novú charizmu a spiritualitu.

Najnovšie

články

Jubileum

1521-2021

Byť

jezuitom

Apoštolské

preferencie

Vezmi, Pane, a prijmi, celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu. Veď všetko, čo mám, si mi dal Ty. Tebe, Pane, to vraciam. Všetko je to Tvoje. Nakladaj s tým celkom podľa svojej vôle. Daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi stačí.

SUSCIPE, DOMINE, SV. IGNÁC Z LOYOLY