Preskočiť na obsah

Pedro Arrupe

modlitba k Najsvätejšej Trojici

 

Najsvätejšia Trojica! Základné tajomstvo a pôvod všetkého! „Ktože ťa videl a môže o tebe rozprávať? A ktože ťa môže zvelebovať, aká si od počiatku?“[1] Pociťujem, že si taká vznešená, tak ďaleko odo mňa, ty tajomstvo tak hlboké, že musím volať z hĺbky môjho srdca „svätý, svätý, svätý“. Čím viac sa mi zjavuje tvoja neprístupná veľkosť[2], tým viac pociťujem

svoju malosť a ničotu[3], lež skúmajúc hlbšie priepasť tejto ničoty, stretám ťa v samom základe mojej bytosti: Čítať viac »modlitba k Najsvätejšej Trojici

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (záver)

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (záver)

Láska – viera – spravodlivosť – sociálne dimenzie lásky – agapé – Srdce Ježišovo

50. Láska a viera  

Božia láska predchádza našu vieru a nezávisí od nej. To, že Kristus za nás zomrel „keď sme boli ešte hriešnikmi“, dokazuje, že Boh nás miluje /122/. Na druhej strane teologálna láska predpokladá našu vieru, a len v láske nachádza viera plnosť. V kresťanstve totiž nič nezáleží na tom, či si obrezaný alebo neobrezaný. Tu rozhoduje viera, ktorá sa prejavuje láskou /123/. Viera dáva zmysel našej láske, kým láska robí našu vieruČítať viac »Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (záver)

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (4. časť)

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (4. časť)

Koreň a základ

45. Len jediný cieľ lásky

Ignácovi sa podarilo dokonale zjednotiť svoju lásku k Bohu, veľmi intenzívnu lásku, celkom zameranú na lásku k Najsvätejšej Trojici /106/, s láskou k blížnemu. Toto je vzor lásky, ktorú od nás žiadajú ExercícieStanovy, jednotu lásky, ktorú hlásal a žil Pavol, apoštol služby blížnemu a Ján, apoštolČítať viac »Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (4. časť)

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (3. časť)

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (3. časť)

Charakteristika ignácovskej lásky k blížnemu

16. 1. Dynamická láska k blížnemu, práve tak ako každá iná čnosť, usiluje sa o vzrasť. Ale u Ignáca, ktorý je mužom onoho „magis“, je tento vzrast nenásytným smädom. „Vzrast“, „narastať“, „postupovať vpred“ sú výrazy, ktoré sa vždy znova objavujú v jeho spisoch. „Rásť v jeho službe“ je Ignácov obľúbený výraz /37/. „Postupovať vpred“ sa objavuje opäť a opäť v jeho listoch, v ktorých dáva inštrukcie s naliehavým napomenutím, aby toho bolo „viac každý deň“, „zo dňa na deň“, „nepretržite“, „až k dokonalosti“ /38/. Horlivosť, s akou sa stará o pokrok svojich synov, je taká, žeČítať viac »Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (3. časť)

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (2. časť)

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (2. časť)

Stanovy

13. Pretože Spoločnosť aj napriek všetkému, čo možno povedať a urobiť, nie je ničím iným, ako inštitucionálny výrazom pre Exercície, je potrebné, aby láska, ktorá je kľúčom Exercícií, v nezmenšenej miere dominovala aj v Stanovách Spoločnosti Ježišovej. A tak je to aj naozaj, ale s jedným rozdielom: kým Exercície sa zameriavajú na osobnú konverziu a životné rozhodnutie jednotlivca, v Stanovách je vyhradené veľmi dôležité miestoČítať viac »Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (2. časť)