Preskočiť na obsah

Duchovné cvičenia v našom živote 1

Pápež František tvrdí, že rok 2021 je čas, ktorý nesmieme stratiť. Máme ho múdro prežiť. Každý čas, aj čas pandémie, môže byť pre nás darom, príležitosťou a šancou ľudsky aj kresťansky rásť a dozrievať. Svätý Otec prízvukuje, že z pandémie nevyjdeme tí istí, buď vyjdeme lepší alebo horší. Pápež Benedikt XVI. povedal: „Keď je v hre ľudský život, vždy je málo času. A v hre je vždy náš ľudský život.“

Duchovné cvičenia svätého Ignáca chcú byť v službe nášho života. Kríza dnešného človeka je najmä krízou zmyslu života. Človek začal experimentovať, ba hazardovať so svojím osobným, manželským, rodinným životom bez toho, aby zohľadňoval jeho zmysel a cieľ. A práve duchovné cvičenia sú darom pre ľudí, ktorí chcú spoznať cieľ a zmysel svojho života a chcú si usporiadať život podľa Božej pravdy, ktorou je láska.

Exercície nás učia vyznať sa v sebe a duchovne rozlišovať, aby sme sa nedali viesť nezriadenými náklonnosťami, ale vôľou Stvoriteľa. Boh chce, aby sme mali život a mali ho v hojnosti, aby sme mali radosť a to úplnú. Čím viac Ježiša poznáme a milujeme, tým viac sme schopní žiť skutočným životom.

S čím vstupovať do duchovných cvičení

Duchovné cvičenia si spravidla robíme v exercičných domoch, kde sú k tomu vytvorené podmienky. Pre tých, ktorí si ich tam nemôžu robiť, je možnosť urobiť si duchovné cvičenia v každodennom živote. Tie môžu trvať kratší alebo dlhší čas, buď niekoľko dní, týždňov, ba aj mesiacov. Možno si ich robiť osobitne, každý sám, alebo v malej skupine, aj doma v rodine.

Predpokladom je opravdivá túžba osobne sa stretať s Bohom v modlitbe Božieho slova. K tomu nemožno nikoho nútiť. Boh rešpektuje našu slobodu a chce sa s nami stretnúť a chce v nás pôsobiť v slobode a v láske.

Ďalej je dôležité, aby sme do duchovných cvičení vstupovali s vierou, že Boh k nám hovorí celkom osobne. Preto máme najprv počúvať, vnímať, aké myšlienky, túžby, city v nás Boh prebúdza, a potom na ne odpovedať. V duchovných cvičeniach je najdôležitejšia modlitba, ktorou sa otvárame Bohu a chceme, aby ako Pán vstúpil do nášho života a bol nám cestou, pravdou a životom.

Ako si ich urobiť doma

Pre duchovné cvičenia doma je potrebné si zvoliť a určiť, koľko dní im budeme venovať. Dobrou radou je radšej si zvoliť menej a splniť, čo si naplánujeme, ako si dávať príliš veľké plány a nesplniť. Celý Pôst môže byť vhodný k tomu, aby sme si denne vyhradili čas na modlitbu Božím slovom. To záleží na každom z nás, možno si niekto môže vyhradiť iba piatok, sobotu, nedeľu či Svätý týždeň, alebo len jeden deň.

Tiež si treba určiť miesto a pevný čas, ktorý venujeme modlitbe. Keď sa rodičia musia starať o malé deti, môžu sa dohodnúť, kedy sa každý z nich bude modliť. V byte si môžeme vytvoriť akýsi modlitbový kútik a potrebné ticho, lebo Boh hovorí v tichu. Ak ho chceme naozaj počuť, musíme sa stíšiť. Inak sa môže stať, že ho nepripustíme k slovu. Je dobré vypnúť televízor, rádio, internet, mobil. Tento čas venujme iba Bohu. Vieme, že to je náročné, lenže to je predpoklad dobre prežitých exercícií. Rovnako je potrebné dodržať čas na modlitbu a neskracovať ho ani príliš nepredlžovať.

Do modlitby je dobré vstupovať so záujmom, čo nám Boh povie. Môžeme mu ako Samuel hovoriť: Hovor, Pane, počúvam ťa. Nedajme sa odradiť, ak nám modlitba nejde. Ťažkosti v modlitbe nie sú prekážkou, ale výzvou čakať v pokore a dôvere, čo nám Pán povie. On môže hovoriť aj mlčaním, preto sa pred modlitbou stíšme, vzbuďme si vieru v jeho prítomnosť a prosme Ducha Svätého, aby sa v nás modlil.