Siedma časť Konštitúcií Spoločnosti Ježišovej (úvod)

Siedma časť tvorí centrálne jadro celej knihy Konštitúcií. Jej cieľom je prezentovať normy, ktoré vysvetľujú základný apoštolský zámer Spoločnosti Ježišovej: služba v poslaní. Ignácova skúsenosť „služby v poslaní“ je ako Princíp a Fundament celej siedmej časti Konštitúcií. Autobiografia sv. Ignáca opisuje moment radikálnej zmeny počas jeho pobytu v Manrese, keď „sa mu otvorili oči poznania.“ Ignác píše: „Keď som tak sedel, začali sa mi otvárať oči mysle. Nie že by som mal azda nejaké videnie, ale pochopil som a spoznal som mnoho tak z duchovného života, ako aj z viery a zo vzdelanosti, a to s takým jasným osvietením, že sa mi zdalo všetko nové.“ (Autobiografia 30) Mnohé zo zážitkov, ktoré Ignác zažil v Manrese vložil do duchovného života Spoločnosti Ježišovej....

Čítaj viac