Osobnosť sv. Ignáca z Loyoly a jeho duch služby

Osobnosť sv. Ignáca z Loyoly a jeho duch služby Keď mal sv. Ignác približne 14-16 rokov, jeho najbližší ho poslali do Arévala, aby sa tam formoval predovšetkým ako budúci služobník kráľa. Začal bývať v dome silného a vplyvného dona Juana Velázquez a jeho vynikajúcej manželky done Maríe de Velasco. Na tomto mieste Ignác musel nadobudnúť predovšetkým dvorné zvyky a musel sa pripraviť na to, aby raz mohol slúžiť v kráľovskom paláci a prijať niektoré služby od panovníka. Počas tohto pobytu v Arévale Ignác pravdepodobne prijal náboženskú výchovu, a to viac, než ju prijal vo svojom rodinnom prostredí. Don Juan bol hlboko veriacim človekom, verne si plnil svoje kresťanské povinnosti, zakladal a podporoval kostoly a kláštory. Podobne jeho manželka. Celá rodina slúžila...

Čítaj viac

sv. Ignác z Loyoly: Veľkodušnosť – viac

Ignác na začiatku svojej Autobiografie nám zanechal iba niekoľko krátkych slov o svojej osobnosti. Jedno z nich je, keď hovorí o veľkej túžbe: „Do dvadsiateho šiesteho roku svojho veku som sa oddával svetským márnostiam a mojou najobľúbenejšou záľubou bolo cvičenie so zbraňou s veľkou a márnivou túžbou získať si česť.“ (Autobiografia 1) O niečo neskôr Ignác bude citovať veľkodušnosť ako postoj charakteristický v momentoch jeho obrátenia: „V tejto dobe sa mi vzbudzovali v srdci túžby nasledovať svätých, pričom som nehľadel na okolnosti, ale som si len sľuboval, že s Božou milosťou urobím aj ja to, čo urobili oni. Najviac som však túžil po tom, aby som hneď po uzdravení mohol ísť do Jeruzalema, ako som už spomenul a aby som mohol zachovávať pôsty a robiť pokánie,...

Čítaj viac

Univerzálne poslanie Spoločnosti Ježišovej

“Mojou vôľou je získať celý svet” (DC 95) V meditácii o Vtelení sv. Ignác píše: „Rozpamätám sa na udalosť, ktorú chcem kontemplovať. V tomto prípade, ako tri Božské Osoby hľadeli na celý povrch alebo na okruh celého sveta preplneného ľuďmi.“ (DC 102) Títo ľudia sú, ako píše: „jedni sú bieli, druhí čierni, jedni v mieri, druhí vo vojne, jedni plačú, druhí sa smejú, jedni sú zdraví, druhí nemocní, niektorí sa rodia, iní zasa zomierajú atď. (DC 106) A sv. Ignác dodáva: „Tri Božské Osoby sa rozhodli, aby sa druhá Osoba stala človekom a spasila ľudské pokolenie.“ (DC 102) Celý svet je teda zahrnutý do ignaciánskej spirituality. Už v meditácii o Kráľovstve, ktorú sv. Ignác ponúka na začiatku tzv. Druhého týždňa, sa nám ponúka pohľad, ktorý zahŕňa celý svet:...

Čítaj viac

Univerzal

Aj do tejto sekcie Vám prinesiem už čoskoro hodnotné články.

Čítaj viac