Kompozícia v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca (DC 47)

Meditácia o troch hriechoch – predstavenie miesta (DC 47) „1Prvá predohra je predstaviť si miesto – videnie miesta (kompozícia). Tu je všimnúť si, že vo viditeľnom pozorovaní alebo meditácii, tak ako kontemplovať Krista nášho Pána, ktorý je viditeľný, kompozícia (rekonštrukcia miesta) bude vidieť, s pohľadom predstavivosti, hmotné miesto, kde sa nachádza vec, ktorú chcem kontemplovať. Hovorím hmotné miesto, tak ako chrám alebo vrch, kde sa nachádza Ježiš Kristus alebo Naša Pani, podľa toho, čo chcem kontemplovať. V neviditeľnej, ako je v tejto, o hriechoch, rekonštrukcia – kompozícia bude vidieť  s pohľadom predstavivosti a uvažovať ako je moja duša uväznená v tomto tele podliehajúcemu rozkladu a celkom pripravená v tomto údolí, ako vyhnaný uprostred...

Čítaj viac

Prípravná modlitba v Prvom týždni (DC 46)

Prítomnosť Boha a čistota úmyslu (DC 46) Prípravná modlitba je prosiť o milosť od Boha, nášho Pána, aby všetky moje úmysly, činy a skutky smerovali čisto na službu a chválu jeho božskej Velebnosti. (DC 46) V podstate ide o zhrnutie základných právd do modlitby, ktoré sv. Ignác vložil do Princípu a Fundamentu. (por. DC 23) Túto modlitbu charakterizuje práve téma a cieľ cvičenia: ponúknuť úplne celkom svoje chcenie (úmysly) a úplne celkom svoje postupovanie, či konanie, všetky svoje aktivity, jednoducho, aby všetko bolo usporiadané k službe a chvále Boha. Je to jediná časť, ktorá sa opakuje identicky vo všetkých cvičeniach, pretože Princíp a Fundament je riadna norma pre všetkých a každého jedného skutku života. Zároveň táto časť hovorí o prítomnosti Boha....

Čítaj viac

Pamäť – rozum – vôľa (DC 45)

“Meditácia s troma schopnosťami” „Prvé cvičenie je rozjímanie tromi duševný­mi schopnosťami o prvom, druhom a treťom hriechu; 2 Obsahuje v sebe, po prípravnej modlitbe a dvoch predohrách, tri hlavné body a rozhovor.“ (DC 45) Táto meditácia je náboženská reflexia urobená v prítomnosti Boha, od ktorej sa exercitant viac stávam autentickým, viac pravdivým. V tejto meditácii „pamäť“ odkrýva a zároveň aktualizuje zjavenú pravdu a spásonosné udalosti; „rozum“ reflektuje rôzne aspekty pravdy a skutku, aby dospel k jej správnemu rozlíšeniu a „vôľa“ reaguje afektívne (citovo) a prijíma náležité dobré rozhodnutia. Preto je dôležité poučiť exercitanta  o týchto troch dôležitých schopnostiach, ktoré sa naplno využívajú v duchovných cvičeniach. Páter Duarte...

Čítaj viac

Cieľ prvého týždňa DC sv. Ignáca (DC 45)

Sv. Ignác si dal veľmi záležať na tom, aby každý „týždeň DC“ mal svoj primeraný cieľ. Cieľ „prvého týždňa“ môžeme objaviť predovšetkým v prosbách piatich cvičení, ktoré predkladá.  Môžeme povedať, že cieľ zodpovedá milostiam, o ktoré žiadame alebo prosíme v týchto cvičeniach. (pozri prosby: DC 48, 55, 62, 64, 65) Boh udeľuje tieto milosti s veľkou štedrosťou každému, kto je vnútorne disponovaní pre ich prijatie. Zaujímavo o tom hovoria Direktória pre dávanie duchovných cvičení: Páter Duarte Pereyru hovorí: „Vysvetlil som, že cieľ tohto Prvého týždňa je ten, aby človek vnútorne vstúpil do sebapoznania, lebo z koreňa sebapoznania s Pánovou milosťou, musí prameniť naše dobro a že tento cieľ korešponduje s cieľom očisťujúceho života, ktorý korešponduje s týmto Prvým...

Čítaj viac

Univerzal

Aj do tejto sekcie Vám prinesiem už čoskoro hodnotné články.

Čítaj viac