Preskočiť na obsah

Duchovné cvičenia v našom živote 2

Program duchovných cvičení

Program každého dňa môže tvoriť aspoň polhodinová modlitba Božím slovom, svätá omša, krátka adorácia v tichu, (keď nemáme možnosť pred svätostánkom, tak doma pred krížom či obrazom Ježišovho Srdca), modlitba spytovania svedomia a exercičná spoveď.

Obsah duchovných cvičení

Ak má poznámky alebo materiály z duchovných cvičení, ktoré si už robil, môže sa k nim vrátiť a znova nimi prejsť.

Tiež možno využiť ponuku duchovných cvičení, ktoré aj v pôste ponúkajú rehoľné či iné cirkevné spoločenstvá. V tejto forme duchovných cvičení každý dostane materiál a kontakt na osobu, s ktorou pravidelne komunikuje a ktorá mu pomáha robiť si ich správne.

Možno využiť aj ponuku katolíckych vydavateľstiev, ktoré vydali knižky, pomocou ktorých sa možno naučiť meditovať, modliť sa Božím slovom, robiť si podľa nich duchovné cvičenia.

Jedným zo spôsobov, ako si robiť duchovné cvičenia môže byť aj to, že si na rozjímanie vezmeme niektorú časť liturgického čítania zo dňa.

A keby nám ani to nebolo možné, jednoducho si postupne premeditujme modlitbu Otče náš, Zdravas, Božie a cirkevné prikázania… a sami zakúsime, ako sa nám stanú nielen bližšími, ale aj účinnejšími v našom živote.

Miniexercície

Napokon by som spomenul miniexercície – tak niektorí označujú modlitbu spytovania svedomia, ktorej nás učí svätý Ignác. Predovšetkým treba zdôrazniť, že je to modlitba, nie príprava na spoveď ani prehrabávanie sa v hriechoch či nedokonalostiach. Je to modlitba, ktorou sa učíme s Bohom prežívať každý deň, ktorá nás robí vnímavými na jeho pôsobenie v udalostiach nášho života.

Svätý Ignác ju vkladá do piatich bodov: 1. Poďakovať za dobrodenia dňa. 2. Prosiť o Božie svetlo, aby sme prežitý deň videli Božím pohľadom. 3. Prejsť si myšlienky, slová a skutky dňa, ktoré sa nás najviac dotkli. 4. Odprosiť za to, kde sme nezmýšľali, nehovorili a nekonali tak, ako nás Boh učí vo svedomí, v svojom slove a prikázaní. 5. Prosiť o milosť, aby sme sa mohli stávať lepšími ľuďmi.

Azda je dobre pripomenúť, že okrem všeobecného pohľadu na daný deň sa oplatí dlhšie venovať pozornosť jednej veci. Ide o niečo, čo nám bráni viac milovať Boha, blížnych a seba, teda, čo hatí náš rast. Väčšia pozornosť na jednu vec spôsobí, že sa zlepšuje celý náš život.

Dôležité je poznať pravdu o sebe

Vždy je dobré, keď máme kontakt s kňazom alebo zodpovednou osobou, napríklad s rehoľnou sestrou, rehoľnými kňazmi alebo bratmi, ale tiež laikmi, ktorí majú skúsenosť s duchovnými cvičeniami a môžu nám pomáhať. V dnešných podmienkach možno využívať komunikáciu najmä cez internet alebo telefón.

Najhlavnejšiu a najdôležitejšiu prácu v duchovných cvičeniach koná sám Boh, Duch Svätý. Z našej strany je to úprimnosť, pravdivosť, dôvera, otvorenosť a vernosť v modlitbe, ochota dať sa viesť Božím Duchom, Božou pravdou, Božou láskou.

Rád zopakujem, že duchovné cvičenia neslúžia k tomu, aby sme sa posudzovali či moralizovali alebo porovnávali sa s druhými. Dôležité je poznať pravdu o sebe, ako nám ju zjavuje Božie slovo. Pretože najdôležitejšou pravdou pre nás nie je to, čo si myslia druhí, dokonca ani čo si myslíme my sami. Najdôležitejšie je, čo si myslí o nás Boh.

Svätý Ján Pavol II. zvykol hovoriť: „Nebojte sa pravdy o sebe. Je oveľa krajšia, ako si myslíte. Najväčšou pravdou o vás je, že Boh vás miluje.“

Z duchovných cvičení si môžeme vypracovať program malých, ale reálnych krokov, ktorými sa usilujme uskutočniť to, čo nám Boh dal poznať. Nedávajme si všeobecné predsavzatia typu: Od zajtra sa polepším. Mohli by sme dopadnúť ako človek, ktorý si to napísal na papier veľkými písmenami a každé ráno, keď sa prebudil, sa potešil, že je to až od zajtra. Nie, teraz je čas milostivý, teraz je čas spásy.