História a analýza DC sv. Ignáca z Loyoly

Prvá redakčná etapa pred začiatkom jeho štúdií. O vývoji vzniku Duchovných cvičení sv. Ignáca sa môžeme dozvedieť z viacerých prameňov. Ide najmä o Ignácovu Autobiografiu a rôzne svedectvá prvých spoločníkov. Na prvom mieste môžeme hovoriť o počiatočnej epoche, ktorá začína v Loyole a Manrese. Časové obdobie: Loyola – Manresa (1521-1522) Pôvodné základné prvky v DC nachádzame už v období jeho choroby, teda počas zranenia Ignáca a jeho rekonvalescencie v Loyole (1521-1522). Prvým prameňom z tohto obdobia je bezpochyby jeho Autobiografia. Ona je prameňom informácií o prvej fáze. Podľa vyjadrenia samého sv. Ignáca, do tohto obdobia môžeme zaradiť viaceré skutočnosti: –         Skúsenosť z rôznymi duchmi počas jeho rekonvalescencie: „Bol v tom však istý...

Čítaj viac

Vita Christi v živote sv. Ignáca

Prvý zdroj pre napísanie Duchovných cvičení – Vita Christi V Autobiografii sv. Ignáca môžeme objaviť niekoľko elementov, ktoré vplývajú na jeho duchovný život. Zvlášť je to  obdobie, čo bol zranený v Pamplone a prevezený do Loyoly. Sú to najmä dva: jeho kontakt s evanjeliovými tajomstvami a kontakt so životom svätých. Proces obrátenia sv. Ignáca nezačína cez bolesť a ľútosť nad svojimi hriechmi a nad minulým životom, ale začína cez stretnutie sa s Ježišom v duchovných knihách, ktoré čítal počas rekonvalecencie. (porov. Autobiografia 5-9) Až potom Ignác píše: „ Z tejto lekcie som si nadobudol nemálo svetla a potom som začal vážnejšie rozmýšľať o svojom minulom živote a o potrebe konať zaň pokánie.“ (Autobiografia 9) Duchovné čítanie v jeho vnútri spôsobovalo zmenu...

Čítaj viac