Preskočiť na obsah

Cítiť s Cirkvou – pravidlá

Postoj sv. Ignáca z Loyoly k Cirkvi (DC 352)

„Pre pravdivé chápanie, ktoré v bojujúcej Cirkvi musíme mať, nech sa zachovávajú nasledujúce pravidlá“. (DC 352)

Sv. Ignácovi veľmi záležalo, aby všetci kresťania mali a nadobudli si pravdivé „chápanie“ o tajomstve Cirkvi. Osobitne si to želá pre tých, ktorí prežili duchovné cvičenia a odchádzajú z duchovných cvičení. Už v „Druhej poznámke“ venuje tejto skutočnosti pozornosť, píše: „Osoba, ktorá dáva inej spôsob a poriadok, aby rozjímala alebo kontemplovala, musí verne rozpovedať históriuČítať viac »Postoj sv. Ignáca z Loyoly k Cirkvi (DC 352)

3. Pravidlá o Cirkvi v dynamike Duchovných cvičení (DC 352)

Niekoľko skúseností Ignáca s Cirkvou

Na konci knižočky Duchovných cvičení sv. Ignác vložil Pravidlá o dobrom zmýšľaní o Cirkvi. Sú v podstate posledným tzv. dokumentom, ktorý Ignác do nich vložil. Životný kontext týchto Pravidiel sa nachádza v celkovom súhrne Ignácovho života a historického prostredia, ktoré ho obklopovalo.  Prvým momentom jeho nového vzťahu k Cirkvi boli životopisy svätých, ktoré čítal počas rekonvalescencie, životopis Ježiša Krista. Druhým momentom bolo jeho putovanie, najmä jeho túžba ísť do Svätej zeme, ktoré je vždy úzko spojené s jeho obrátením (Autobiografia 9-12) a silnými vonkajšími prejavmiČítať viac »3. Pravidlá o Cirkvi v dynamike Duchovných cvičení (DC 352)

2. Sv. Ignác a svätí

Ignácov vzťah k Cirkvi naberá novú dimenziu v čase jeho obrátenia, ktoré sa začína v otcovskom dome v Loyole, prostredníctvom čítaní Vita ChristiFlos sanctorum, knihy o živote svätých v ľudovej reči. (Autobiografia 5) Ide o zbierku najkrajších životopisov svätých od dominikána Jakuba de Voragine. Úvod pre španielsky preklad napísal cistercián Vagad. V úvode prirovnáva svätých k zoradeným šíkom „Božích rytierov“, bojujúcich za záujmyČítať viac »2. Sv. Ignác a svätí

1. Prvé puto s Cirkvou

Duchovné cvičenia sv. Ignáca obsahujú aj pravidlá o Cirkvi (DC 352-370): „aby sme naozaj tak zmýšľali, ako treba, v bojujúcej Cirkvi, zachovajme nasledujúce pravidlá“. (DC 352) V pozadí alebo v kontexte týchto „Pravidiel o Cirkvi“ sa nachádza spojenie života sv. Ignáca a historického prostredia, ktoré ho obklopovalo.

Čítať viac »1. Prvé puto s Cirkvou