ignaciánsky svätopôstny čas

Ako budeme počuť v Evanjeliu na Popolcovú stredu, svätospôstna skúsenosť získava konkrétnu podobu v almužne, modlitbe a pôste (Mt 6, 1-18). Takto sa pripravujeme na slávenie Veľkej Noci, milujúcej obety Ježišovej lásky a robíme to na základe našej ignaciánskej tradície. Almužna je symbolické gesto mojej lásky blížnemu: „láska sa musí viac vložiť do skutkov, než do slov“ (DC 230). Sv. Ignác tiež rozvíja sériu odporúčaní o rozdeľovaní almužien, veľmi osobitný zvyk jeho doby, ktoré dnes môžeme preložiť ako „kritériá solidarity“. Ignác sa usiluje o to, aby sme si dobre vybrali, s poctivým a čestným úmyslom, kto alebo ktorí budú adresátmi našej lásky. „Ak ja dávam almužnu príbuzným alebo priateľom alebo osobám, ku ktorým cítim sympatie … prvá (vec, ktorú si...

Čítaj viac

12. poznámka: Päť hodín dennej modlitby

12. poznámka: Päť hodín dennej modlitby „Ten, kto dáva cvičenia, musí mnoho upozorniť toho, ktorý ich prijíma, že ako v každom jednom z piatych cvičení alebo kontemplácii, ktoré sa budú robiť každý deň, musí zotrvať jednu hodinu. Nech sa vždy usiluje, aby duša zostala dostatočne pri myšlienke, aby bola celá hodina na cvičenie a skôr viac ako menej. Pretože nepriateľ sa nie málo snaží, aby sa skrátila hodina uvedenej kontemplácie, meditácie alebo modlitby.“ (DC 12)  Ignaciánska odvaha Táto poznámka, ale aj mnohé ďalšie hovoria o pokornej a odvážnej vôli v ignaciánskej spiritualite. (por. DC 128) Keď sa už pod vplyvom milosti vyriešila nejaké vec, je dôležité pevne zotrvať v urobenej voľbe a nachádzať podporu len v Bohu. V prípade pokušení treba prejsť do útoku....

Čítaj viac

Sv. Ignác: Prvý čas pre vykonanie voľby (DC 175)

Sv. Ignác: Prvý čas pre vykonanie voľby (DC 175) „Tri časy, aby sa urobila zdravá a dobrá voľba v každom jednom z nich. Prvý čas je, keď Boh náš Pán tak pohýna a priťahuje vôľu, že bez toho, aby pochybovala alebo mohla pochybovať, táto duša dobre pripravená, nasleduje to, čo jej Boh navrhuje; tak ako to urobili sv. Pavol a sv. Matúš, tým, že nasledovali Krista nášho Pána.“ Zaujímavé v tejto dobe, v tomto prvom čase pre vykonanie si voľby je pasívne až mystické prostredie, pasívna až mystická atmosféra. Na druhej strane môžeme vnímať sv. Ignáca, že je človekom duchovných cvičení, ktoré sú predovšetkým plné aktivity, osobnej práce a námahy exercitanta a tiež istým miestom duchovných zápasov a bojov. Túto aktivitu približujú niektoré významné slovíčka, ktoré sa v DC...

Čítaj viac

11. poznámka DC: Žiť prítomnosť milosti.

11. poznámka DC: Žiť prítomnosť milosti. „Tomu, kto si robí cvičenia v prvom týždni, poslúži, aby nevedel nijakú vec o tom, čo musí robiť v druhom týždni, ale nech takým spôsobom pracuje na prvom, aby dosiahol ovocie, ktoré hľadá, ako keby v druhom týždni neočakával nájsť žiadnu dobrú vec.“ (DC 11) Táto poznámka sv. Ignáca vedie exercitátora k tomu, aby vysvetlil exercitantovi, aby sa venoval prítomnému okamihu v DC, aby nepátral po tom, čo nasleduje ďalej, ale aby pokračoval v cvičeniach, ktoré si práve robí. Poznámka má súvis aj s ďalšími bodmi v DC. Ignác v bode 127 DC píše, aby si exercitant čítal len tajomstvo, ktoré práve ide meditovať, ktorým sa bude práve zaoberať, aby uvažovanie o jednom tajomstve nerušilo uvažovanie o druhom (por. DC 127). Ide mu o to,...

Čítaj viac

10. poznámka DC: Pravidlá rozlišovania druhého týždňa

10. poznámka: Pravidlá rozlišovania druhého týždňa „Desiata. Keď ten, ktorý dáva cvičenia si všimne toho, ktorý ich prijíma, že je napádaný a pokúšaný pod vonkajším dojmom dobra, práve to je vhodný moment, aby mu vysvetlil pravidlá druhého týždňa, už uvedené. Pretože, zvyčajne nepriateľ ľudskej prirodzenosti pokúša viac pod vonkajším dojmom dobra, keď osoba, ktorá sa cvičí na ceste osvietenia, čo zodpovedá cvičeniam druhého týždňa, a nie keď sa cvičí na ceste očisťovania, čo zodpovedá cvičeniam prvého týždňa.“ (DC 10) Na začiatku chcem podčiarknuť, že je to jediný krát, keď sa výslovne hovorí v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca o klasickej koncepcii troch ciest: o ceste očisťovania, o ceste osvietenia a o ceste zjednotenia. Tieto pravidlá sú určené predovšetkým...

Čítaj viac