Preskočiť na obsah

Univer. v živote sv. Ignáca

Osobnosť sv. Ignáca z Loyoly a jeho duch služby

Osobnosť sv. Ignáca z Loyoly a jeho duch služby

Keď mal sv. Ignác približne 14-16 rokov, jeho najbližší ho poslali do Arévala, aby sa tam formoval predovšetkým ako budúci služobník kráľa. Začal bývať v dome silného a vplyvného dona Juana Velázquez a jeho vynikajúcej manželky done Maríe de Velasco. Na tomto mieste Ignác musel nadobudnúť predovšetkým dvorné zvyky a musel sa pripraviť na to, aby raz mohol slúžiť v kráľovskom paláci a prijať niektoré služby od panovníka. Počas tohto pobytu v Arévale Ignác pravdepodobne prijal náboženskú výchovu, a to viac, než ju prijal vo svojom rodinnom prostredí. Don Juan bol hlboko veriacim človekom, verne si plnil svoje kresťanské povinnosti, zakladal a podporoval kostoly a kláštory. Podobne jeho manželka. Celá rodina slúžila verne svojmu panovníkovi. Ignác mal teda k dispozícii dva veľké vzory. Ignác sa však v týchto rokoch formoval aj podľa štýlu života, ktorý v tom čase panoval na dvore panovníka. Ako formujúci sa rytier sníval o veľkých aktivitách i o tom, ako vložiť svoj meč do služby panovníka. V tomto období života nadobúdal sv. Ignáca svoje prvé skúsenosti so službou – osvojoval si ducha služby.Čítať viac »Osobnosť sv. Ignáca z Loyoly a jeho duch služby

sv. Ignác z Loyoly: Veľkodušnosť – viac

Ignác na začiatku svojej Autobiografie nám zanechal iba niekoľko krátkych slov o svojej osobnosti. Jedno z nich je, keď hovorí o veľkej túžbe: „Do dvadsiateho šiesteho roku svojho veku som sa oddával svetským márnostiam a mojou najobľúbenejšou záľubou bolo cvičenie so zbraňou s veľkou a márnivou túžbou získať si česť.“ (Autobiografia 1) O niečo neskôr Ignác bude citovať veľkodušnosť ako postoj charakteristický v momentoch jeho obrátenia: „V tejto dobe sa mi vzbudzovali v srdci túžbyČítať viac »sv. Ignác z Loyoly: Veľkodušnosť – viac