Preskočiť na obsah

Pravidlá rozlišovania v DC

Piate pravidlo: vytrvalosť v čase neútechy. (DC 318)

Piate pravidlo: vytrvalosť v čase neútechy. (DC 318)

„Piate pravidlo: V čase neútechy nikdy nerobiť zmenu, ale byť pevný a vytrvalý v predsavzatiach a rozhodnutí, v ktorom sa nachádzala deň pred neútechou alebo v rozhodnutí, v ktorom sa nachádzala v predchádzajúcej úteche. Lebo tak ako v úteche nás vedie a nám viac radí dobrý duch, tak v neúteche zlý duch, s ktorého radami nemôžeme nastúpiť na správnu cestu.“ (DC 318)Čítať viac »Piate pravidlo: vytrvalosť v čase neútechy. (DC 318)

Štvrté pravidlo: opis duchovnej neútechy (DC 317)

Štvrté pravidlo: opis duchovnej neútechy (DC 317)

Sv. Ignác o duchovnej neúteche

„Štvrté pravidlo. O duchovnej neúteche. Volám neútechou všetko protikladné k tretiemu pravidlu, tak ako temnotu duše, znepokojenie v nej, náchylnosť k nízkym a pozemským veciam, nepokoj z rôznych pobúrení a pokušení, podnecujúci k nedôvere, bez nádeje, bez lásky, tým že sa úplne cíti ťažkopádnou, vlažnou, smutnou a akoby odlúčenou od svojho Stvoriteľa a Pána. Pretože rovnako ako útecha je v protiklade kČítať viac »Štvrté pravidlo: opis duchovnej neútechy (DC 317)

Významné formy útechy v živote sv. Ignáca z Loyoly

Významné formy útechy v živote sv. Ignáca z Loyoly

Autobiografia Denník sv. Ignáca opisujú mnohé významné formy útechy. Ide predovšetkým o osvietenia, videnia, slzy, ľahkosť stretnúť Boha v zbožnosti, pokoj a lásku. Zaujímavé je to v Denníku, v ktorom sv. Ignác zachytáva dar sĺz, ktorý takmer vždy sprevádza všetky jeho ostatné milosti a útechy.Čítať viac »Významné formy útechy v živote sv. Ignáca z Loyoly

Opis duchovnej útechy podľa sv. Ignáca z Loyoly (DC 316)

Tretie pravidlo: Opis duchovnej útechy (DC 316)

„Tretie pravidlo sa týka duchovnej útechy: volám útechou, keď sa v duši vyvoláva nejaké vnútorné hnutie, s ktorým prichádza duša do vzplanutia v láske k svojmu Stvoriteľovi a Pánovi, a rovnako aj vtedy, keď žiadnu stvorenú vec na zemskom povrchu nemôže milovať samu o sebe, ale v Stvoriteľovi všetkých vecí. Rovnako aj vtedy, keď prelieva slzy, ktoré pohýnajú k láske k svojmu Pánovi, nech by boli z bolesti jej hriechov alebo z utrpenia Krista nášho Pána, alebo z iných vecí priamo upriamených k jeho službe a chvále. Napokon, volám útechou každé Čítať viac »Opis duchovnej útechy podľa sv. Ignáca z Loyoly (DC 316)

Taktika duchov s ľuďmi zmýšľajúcimi duchovne

Taktika duchov s ľuďmi zmýšľajúcimi duchovne

„1 Druhé pravidlo. Osoby, ktoré sa horlivo usilujú očistiť sa od svojich hriechov a v službe Boha, nášho Pána, postupujú od dobrého k lepšie­mu, stáva sa všetko naopak ako v prvom pra­vidle. 2 V tomto prípade vlastnosťou zlého ducha je hrýzť (obťažovať so škrupuľami), zarmucovať (spôsobovať smútok) a klásť prekážky tým, že rozličnými klamnými dôvodmi znepokojujú dušu, aby nepostupovala ďalej; 3 A je vlast­nosťou dobrého ducha dávaťČítať viac »Taktika duchov s ľuďmi zmýšľajúcimi duchovne