História a analýza DC sv. Ignáca z Loyoly

Prvá redakčná etapa pred začiatkom jeho štúdií. O vývoji vzniku Duchovných cvičení sv. Ignáca sa môžeme dozvedieť z viacerých prameňov. Ide najmä o Ignácovu Autobiografiu a rôzne svedectvá prvých spoločníkov. Na prvom mieste môžeme hovoriť o počiatočnej epoche, ktorá začína v Loyole a Manrese. Časové obdobie: Loyola – Manresa (1521-1522) Pôvodné základné prvky v DC nachádzame už v období jeho choroby, teda počas zranenia Ignáca a jeho rekonvalescencie v Loyole (1521-1522). Prvým prameňom z tohto obdobia je bezpochyby jeho Autobiografia. Ona je prameňom informácií o prvej fáze. Podľa vyjadrenia samého sv. Ignáca, do tohto obdobia môžeme zaradiť viaceré skutočnosti: –         Skúsenosť z rôznymi duchmi počas jeho rekonvalescencie: „Bol v tom však istý...

Čítaj viac

sv. Ignác z Loyoly: Konštitúcie Spoločnosti Ježišovej – úvod

Konštitúcie Spoločnosti Ježišovej – úvod Mnohokrát, keď sa spomína spiritualita Spoločnosti Ježišovej, hneď sa myslí na Duchovné cvičenia sv. Ignáca. Duchovné cvičenia ponúkajú silu Evanjelia pre dnešok. Konštitúcie SJ sú videné ako kniha práva, v ktorých sa až tak nevidí duchovný život. Alebo v lepšom prípade knihou, v ktorej sú zmiešané právo a duchovný život; knihou, ktorá je určená len pre predstavených, ale neužitočnou pre jezuitov v misii. Predsa však, keď prechádzame týmto textom sv. Ignáca, zistíme, že sú knihou duchovnou, ktorá si zaslúži svoju vážnosť, tak ako aj Duchovné cvičenia. Sú knihou, ktorá pripomína jezuitom kým sú, dáva im vlastnú identitu. Duchovné cvičenia ponúkajú otvorenú cestu všetkým ľudským osobám, ktorí chcú usporiadať svoj život...

Čítaj viac

Pravidlá rozvažovania Prvého a Druhého týždňa (DC 9)

9. poznámka – Pravidlá rozvažovania Prvého a Druhého týždňa „Deviata. Je všímať si toho, ktorý sa trénuje, zaoberá sa cvičeniami prvého týždňa; ak je osobou, ktorá by nebola v duchovných veciach šikovná, a ak je hrubo a otvorene pokúšaná, napríklad, ak sa jej ukazujú prekážky, aby kráčala dopredu v službe Bohu, nášmu Pánovi, ako sú ťažkosti, zahanbenie a strach, čo sa týka svetskej cti, atď.; ten, kto dáva cvičenia nech jej nevysvetľuje pravidlá o rôznych duchoch druhého týždňa; pretože nakoľko jej budú užitočné tie z prvého týždňa, poškodia (porania) ju tie z druhého týždňa, z dôvodu toho, že matéria je jemnejšia a vyššia, než bude môcť pochopiť.“ (DC 9) Táto poznámka DC je veľmi dôležitá, pretože exercitant by mal mať jasnú ideu o tom, čo znamená útecha...

Čítaj viac

Výklad o pravidlách rozlišovania duchov ( DC 8 )

Ôsma poznámka ( DC 8 ) „1 Ôsma. Ten, kto dáva cvičenia, môže podľa potreby, ktorú spozoruje v exercitantovi – pri deštrukcii a chytráctvach nepriateľa, alebo aj pri útechách – 2 vysvetliť pravidlá prvého a druhého týždňa, ktoré sa týkajú rozoznáva­nia rozličných duchov (č. 316–324; 328–336).“ ( DC 8 ) Počas duchovných cvičení exercitant môže prežívať rôzne vnútorné pohyby v duši, ktoré spôsobujú podľa sv. Ignáca rozliční duchovia. Príčiny môžu byť čisto prirodzené, ale aj nadprirodzené. Nadprirodzené môžu byť priamo od Boha, ale tiež od dobrého alebo zlého anjela. Viac o tom sv. Ignác hovorí vo svojich pravidlách, ktoré sú nápomocné k tomu, aby pomohli exercitátorovi a exercitantovi rozlíšiť týchto pôsobiacich duchov. Príčiny pôsobenia môžu byť viditeľné, ale aj...

Čítaj viac

Opis duchovnej útechy podľa sv. Ignáca z Loyoly (DC 316)

Tretie pravidlo: Opis duchovnej útechy (DC 316) „Tretie pravidlo sa týka duchovnej útechy: volám útechou, keď sa v duši vyvoláva nejaké vnútorné hnutie, s ktorým prichádza duša do vzplanutia v láske k svojmu Stvoriteľovi a Pánovi, a rovnako aj vtedy, keď žiadnu stvorenú vec na zemskom povrchu nemôže milovať samu o sebe, ale v Stvoriteľovi všetkých vecí. Rovnako aj vtedy, keď prelieva slzy, ktoré pohýnajú k láske k svojmu Pánovi, nech by boli z bolesti jej hriechov alebo z utrpenia Krista nášho Pána, alebo z iných vecí priamo upriamených k jeho službe a chvále. Napokon, volám útechou každé zosilnenie nádeje, viery a lásky a každú vnútornú radosť, ktorá volá a priťahuje k nebeským veciam a k primeranému zdraviu jeho duše, k jej upokojeniu a zmiereniu vo svojom...

Čítaj viac