Preskočiť na obsah

Rozlišovanie

Potreba indiferencie – základ pre dobrú voľbu

Úvod, aby sa mohla urobiť „voľba“ (DC 169)

„V každej dobrej voľbe, čo sa týka z našej strany, oko nášho úmyslu musí byť jednoduché, venujúc pozornosť jedine cieľu, pre ktorý som bol stvorený,  a síce, na chválu Boha, nášho Pána a spásu svojej duše; a preto čokoľvek by som si vyvolil, musí byť k tomu, aby mi to pomohlo k cieľu, pre ktorý som bol stvorený, nie podriaďujúc, ani prispôsobujúc cieľ k prostriedku, ale prostriedok k cieľu: tak ako sa deje, že mnohí si najskôr zvolia oženiť sa, to, čo je prostriedkom, a na druhom mieste slúžiť Bohu nášmu Pánovi v manželstve, v ktorom slúžiť Bohu je cieľom. Rovnako sú iní, ktorí najprv chcú maťČítať viac »Potreba indiferencie – základ pre dobrú voľbu

Významné formy útechy v živote sv. Ignáca z Loyoly

Významné formy útechy v živote sv. Ignáca z Loyoly

Autobiografia Denník sv. Ignáca opisujú mnohé významné formy útechy. Ide predovšetkým o osvietenia, videnia, slzy, ľahkosť stretnúť Boha v zbožnosti, pokoj a lásku. Zaujímavé je to v Denníku, v ktorom sv. Ignác zachytáva dar sĺz, ktorý takmer vždy sprevádza všetky jeho ostatné milosti a útechy.Čítať viac »Významné formy útechy v živote sv. Ignáca z Loyoly

Opis duchovnej útechy podľa sv. Ignáca z Loyoly (DC 316)

Tretie pravidlo: Opis duchovnej útechy (DC 316)

„Tretie pravidlo sa týka duchovnej útechy: volám útechou, keď sa v duši vyvoláva nejaké vnútorné hnutie, s ktorým prichádza duša do vzplanutia v láske k svojmu Stvoriteľovi a Pánovi, a rovnako aj vtedy, keď žiadnu stvorenú vec na zemskom povrchu nemôže milovať samu o sebe, ale v Stvoriteľovi všetkých vecí. Rovnako aj vtedy, keď prelieva slzy, ktoré pohýnajú k láske k svojmu Pánovi, nech by boli z bolesti jej hriechov alebo z utrpenia Krista nášho Pána, alebo z iných vecí priamo upriamených k jeho službe a chvále. Napokon, volám útechou každé Čítať viac »Opis duchovnej útechy podľa sv. Ignáca z Loyoly (DC 316)

Predhovor sv. Ignáca z Loyoly k uvažovaniu o životných stavoch (DC 135)

Predhovor sv. Ignáca z Loyoly k uvažovaniu o životných stavoch (DC 135)

Sv. Ignác sa v Duchovných cvičeniach venuje aj uvažovaniu o životných stavoch. Napísal krátky predhovor, ktorý zachytáva v 135 bode DC: „Po uvažovaní o príklade, ktorý nám dal Kristus náš Pán, pre prvý stav, pozostávajúci v zachovávaní prikázaní tým, že bol poslušný svojim rodičom a pre druhý životný stav, týkajúci sa evanjeliovej dokonalosti, keď zostal v chráme a zanechal svojho pestúna a svoju matku, aby sa venoval výlučne službe svojho nebeského Otca: začneme súčasne, nazerajúc na jeho život, uvažovať a pýtať sa, v akom živote alebo stave chce si nami poslúžiť jeho božská Velebnosť. A preto akýmsi úvodom do toho bude nasledovné cvičenie, v ktorom uvidíme úmysel Krista,Čítať viac »Predhovor sv. Ignáca z Loyoly k uvažovaniu o životných stavoch (DC 135)

Proces voľby: Dokumenty a texty o voľbe

Proces voľby: Dokumenty a texty o „voľbe“

Sv. Ignác píše o čase, kedy sa má začať proces „voľby“ v DC: „Druhá poznámka. Matéria o voľbe sa začne od kontemplácie z Nazareta k Jordánu včítane, čo je piaty deň, v súlade s tým, čo vysvetľuje ďalej.“ (DC 163) Piatemu dňu venuje Ignác toto: „Piaty deň. Kontemplácia o odchode Krista nášho Pána z Nazaretu k rieke Jordán, a ako bol pokrstený. (273)“ (DC 158)Čítať viac »Proces voľby: Dokumenty a texty o voľbe