Preskočiť na obsah

Rozlišovanie

Osobné hľadanie Božej vôle (1)

Byť človekom znamená slúžiť

Veľmi zaujímavou vetou sa opísala Ignaciánska spiritualita ako „mystika služby skrze lásku“. Kladie sa akcent na službu, na spôsob ako Ignác rozumel nasledovanie Krista. Koncepcia, ktorú Ignác má o človekovi je, že je služobník. Pripomínajú to Duchovné cvičenia: „Človek je stvorený, aby…slúžil Bohu.“ (DC 23) A to, že najcennejšie medzi všetkými vecami, ktoré kresťan môže realizovať v živote je slúžiť skrze lásku, ako to potvrdzuje aj koniec Duchovných cvičení: „predovšetkým si treba ceniť horlivú službu Bohu, nášmu Pánovi, skrze čistú lásku.“ (DC 370)Čítať viac »Osobné hľadanie Božej vôle (1)

Taktika duchov s ľuďmi zmýšľajúcimi telesne

„Prvé pravidlo. Osobám, ktoré kráčajú z jedného ťažkého hriechu do druhého, nepriateľ zvyčajne predkladá zdanlivé rozkoše podnecujúc ich, aby si predstavovali zmyselné radosti a rozkoše, aby lepši vydržali a rástli vo svojich nerestiach a hriechoch. V tých istých osobách však dobrý duch pôsobí opak: znepokojuje ich a spôsobuje im mravným súdom rozumu hryzenie svedomia.“ (DC 314)Čítať viac »Taktika duchov s ľuďmi zmýšľajúcimi telesne

Dovoľ Bohu, aby Ťa sprevádzal na duchovnej ceste

Intervencia Boha počas Duchovných cvičení – Ovocie Exercícií

Každý človek,  ktorý si robí duchovné cvičenia, ktorý sa nechá sprevádzať Bohom, očakáva od nich nejaký pozitívny výsledok. Očakáva dobré ovocie. Keďže duchovné cvičenia sv. Ignáca majú svoj pôvod, svoj počiatok v Bohu, môžeme očakávať, že je to práve Boh a jeho pôsobenie, ktoré je základom dobrého ovocia. Sv. Ignác, keď sa modlil a konal pokánie, Boh ho Čítať viac »Dovoľ Bohu, aby Ťa sprevádzal na duchovnej ceste

Skúsenosť sv. Ignáca s rozlišovaním

Duchovné cvičenia sv. Ignáca obsahujú tzv. pravidlá rozlišovania duchov pre „prvý týždeň (313-327)“ a pre „druhý týždeň (328-336)“. Postupne v nasledujúcich príspevkoch vám priblížim jednotlivé pravidlá.

Úvodné pravidlo

[313] 1 Pravidlá na to, aby sme vycítili (spozorovali, zaznamenali) a spoznali (rozoznali, rozlíšili) rozličné hnutia (tendencie, sklony), ktoré povstávajú Čítať viac »Skúsenosť sv. Ignáca s rozlišovaním

Univerzal

Aj do tejto sekcie Vám prinesiem už čoskoro hodnotné články.