Pamäť – rozum – vôľa (DC 45)

“Meditácia s troma schopnosťami” „Prvé cvičenie je rozjímanie tromi duševný­mi schopnosťami o prvom, druhom a treťom hriechu; 2 Obsahuje v sebe, po prípravnej modlitbe a dvoch predohrách, tri hlavné body a rozhovor.“ (DC 45) Táto meditácia je náboženská reflexia urobená v prítomnosti Boha, od ktorej sa exercitant viac stávam autentickým, viac pravdivým. V tejto meditácii „pamäť“ odkrýva a zároveň aktualizuje zjavenú pravdu a spásonosné udalosti; „rozum“ reflektuje rôzne aspekty pravdy a skutku, aby dospel k jej správnemu rozlíšeniu a „vôľa“ reaguje afektívne (citovo) a prijíma náležité dobré rozhodnutia. Preto je dôležité poučiť exercitanta  o týchto troch dôležitých schopnostiach, ktoré sa naplno využívajú v duchovných cvičeniach. Páter Duarte...

Čítaj viac

Význam chudobných v ignaciánskej spiritualite

Chudobní, peniaze a autority Obraz chudobných sa často objavuje v Autobiografii sv. Ignáca. V nej zároveň môžeme nájsť aj dva dôležité postoje Ignáca, ktoré ho charakterizujú v jeho putovaní. Prvým dôležitým postojom je jeho cit k chudobným a vnímanie ich životnej situácie, v ktorej sa nachádzajú a druhým je jeho osobný postoj k peniazom a autoritám. Počas putovania sa Ignác často vcítil do situácie chudobných, a toto ho pohýnalo k solidarite s nimi. Nebolo to len praktické milosrdenstvo, ktoré prejavoval, ale v koreni tohto postoja bola blízkosť Ignáca k chudobným a jeho citlivosť. Osobitne to môžeme vidieť v situácii, keď Ignác opisuje ako daroval istému žobrákovi šaty v predvečer sviatku Zvestovania Panny Mária. Ignác píše ako bol tento žobrák neskôr obvinený...

Čítaj viac

Osobné hľadanie Božej vôle (1)

Byť človekom znamená slúžiť Veľmi zaujímavou vetou sa opísala Ignaciánska spiritualita ako „mystika služby skrze lásku“. Kladie sa akcent na službu, na spôsob ako Ignác rozumel nasledovanie Krista. Koncepcia, ktorú Ignác má o človekovi je, že je služobník. Pripomínajú to Duchovné cvičenia: „Človek je stvorený, aby…slúžil Bohu.“ (DC 23) A to, že najcennejšie medzi všetkými vecami, ktoré kresťan môže realizovať v živote je slúžiť skrze lásku, ako to potvrdzuje aj koniec Duchovných cvičení: „predovšetkým si treba ceniť horlivú službu Bohu, nášmu Pánovi, skrze čistú lásku.“ (DC 370) Zmysel kresťanskej existencie pre Ignáca sa teda zhrňuje v službe – v slove slúžiť. Jeho základnou realizáciou je v mnohom slúžiť skrze čistú lásku. V tomto sa ukazuje alebo...

Čítaj viac

Prozreteľné čítanie

Rytier Krista – Prozreteľné čítanie Sv. Ignác po svojom zranení dlhší čas trávil na zámku v Loyole. Bol to predovšetkým čas rekonvalescencie po operáciách. Aby prežil tento čas a nezostal nečinný a uväznený vo svojej vlastnej situácii, požiadal svoju švagrinú, Magdalénu de Araoz, aby mu pohľadala nejakú knihu, ktorá by mu trochu pomohla rozptýliť jeho myšlienky. Magdaléna de Araoz mu našla knihu „Vida de Cristo“ od Ludolfa de Sajonia a „Flos sanctrorum“, knihu o živote svätých. Ignác si však vtedy želal viac čítať knihy, ktoré sa viac čítali na dvore panovníka, zvlášť knihy o rytieroch. Ignácov rytiersky duch nachádzal v nich špeciálnu ozvenu a sympatiu. Ale Boh mal iné plány s ním. Priviedol ho do samoty, aby sa mu prihovoril rôznymi slovami v jeho srdci....

Čítaj viac

Tri spôsoby modlitby (DC 238) – ich miesto v DC

Tri spôsoby modlitby (DC 2381) – ich miesto v DC Tri spôsoby modlitby, vložené po „Štvrtom týždni“ a po „Kontemplácii na dosiahnutie lásky“, sú dodatkom celých Duchovných cvičení. „Prvý spôsob modlitby“ (DC 238-247) sa zdá oddelený od spôsobu všeobecného spytovania svedomia (DC 43), napriek jeho veľkej blízkosti, či podobnosti. Tento dokument môže byť vysvetlený neskoršie v poslednom dni „Prvého týždňa“, počas jednej hodiny. Ale je určený hlavne, aby bol cvičený po Duchovných cvičeniach a ako ideálny prostriedok vytrvalosti a pevnosti pre všetkých. „Druhý a tretí spôsob modlitby“ (DC 249-260) môže byť praktizovaný každou osobou, ktorá má dobrú vôľu, a v ktoromkoľvek čase, dokonca bez toho, aby robila Duchovné cvičenia. Tieto dva spôsoby majú najúplnejší zmysel po...

Čítaj viac