Sv. Ignác – humanistické a filozofické štúdiá v Paríži (1528-1535)

Sv. Ignác – humanistické a filozofické štúdiá v Paríži (1528-1535) Sv. Ignác po odchode zo Salamanky sa opäť ocitol na križovatke svojho živote. Ani rozhodnutie odísť študovať do Paríža nevyriešilo problém jeho budúceho živote. V tomto období jeho putovania sa mu ponúkali dve riešenia: 1) vstúpiť už do nejakej existujúcej rehole; 2) kráčať po svete a takto pomáhať dušiam. Ignác takto píše o svojom uvažovaní: „Preto som sa rozhodol, že pôjdem študovať do Paríža. Keď som sa ešte v Barcelone radil, či mám študovať a ako dlho, hlavná vec pozostávala v tom, či po štúdiách vstúpim do rehole, alebo či sa budem túlať svetom. Pri myšlienke vstúpiť do rehole sa vzbudzovala vo mne súčasne aj túžba vstúpiť do nejakej rehole, ktorá je na úpadku a málo reformovaná; preto som...

Čítaj viac

Sv. Ignác z Loyoly v Barcelone: štúdium – aby som pomáhal dušiam

Sv. Ignác z Loyoly v Barcelone: štúdium – aby som pomáhal dušiam Sv. Ignác pravdepodobne na konci februára alebo začiatkom marce 1524 pricestoval opäť do Barcelony. Vrátil sa do mesta, ktoré už dostatočne poznal z predchádzajúceho pobytu. V Barcelone sa stretol s mnohými známymi. Inés Pascual ho opäť ubezpečila, že v ich dome je opäť ich stálym hosťom. Ďalšou ženou bola Isabel Roser, ktorú tiež poznal z prvého pobytu v Barcelone. Táto žena mu veľkodušne pomáhala nielen počas štúdií v Barcelone, ale neskôr aj v Paríži. Jej úcta a dôvera k pútnikovi ju poháňali k tomu, aby požiadala o rehoľné sľuby pod poslušnosťou Spoločnosti Ježišovej, ktorú Ignác neskôr založil. Samozrejme mu pomáhali aj iné noblesné panie z Barcelony Úmysel ísť študovať sa objavil po jeho...

Čítaj viac

Putovanie do Svätej zeme (február 1523 – marec 1524) (2. časť)

Putovanie do Svätej zeme (február 1523 – marec 1524) (2. časť) Cesta do Talianska – Rím a Benátky Nie je istý presný deň, kedy sa sv. Ignác nalodil v Barcelone smerom do Ríma. Pravdepodobne to muselo byť okolo sviatku sv. Jozefa, teda okolo 19. alebo 20. marca. Sv. Ignác totiž prišiel do Ríma na Kvetnú nedeľu, ktorá vtedy pripadla na 29. marca. Na túto cestu potreboval asi päť dní. To znamená, že jeho loď prišla do Gaety okolo 20. marca. Z Barcelony teda musel odísť v polovici marca 1523. Sv. Ignác o tom píše: „So silným vetrom odzadu za päť dní a nocí urobili sme cestu z Barcelony do Gaety, pravdaže nie bez veľkého strachu všetkých cestujúcich z rozbúreného mora.“ (Autobiografia 38) Z tejto plavby sa zachovalo svedectvo Gabriela Perpinyá, ktorý vstúpil na loď...

Čítaj viac

Koncept chudoby v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca

Koncept chudoby v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca Viac menej je isté, že Duchovné cvičenia našli svoju aktuálnu formu v rokoch štúdia v Paríži (1528-1534), a že definitívny text sa dokončil okolo roku 1548. Hlavné idey, čiže podstatný základ Duchovných cvičení sa však točí okolo duchovných skúseností, ktoré sv. Ignác prežil v Loyole a v Manrese. Prakticky toto sú miesta, kde má svoj základ aj koncepcia chudoby v DC. Duchovné cvičenia často hovoria o chudobe, ale iba nepriamo, v kontexte rôznych meditácií, ktoré Ignác do nich vložil. Chudobu je teda potrebné chápať v celkovom kontexte DC. Podstata a cieľ Duchovných cvičeniach sv. Ignáca Čo je vlastne podstatou DC? Odpoveď na túto otázku môžeme objaviť v dvoch anotáciách, v dvoch poznámkach 1 a 21. Prvá poznámka...

Čítaj viac

Putovanie do Svätej zeme (február 1523 – marec 1524) (1. časť)

Životný štýl sv. Ignáca z Loyoly v Barcelone Svedok Juan Pascual, ktorý sa zúčastnil niekoľkých procesov, ktoré sa týkali sv. Ignáca hovorí: „So slzami a s láskou sa rozlúčil s Manresou. Veľká časť mesta cítila jeho neprítomnosť ako neprítomnosť anjela a svätého.“ Ignác si totiž želal naplniť niekoľko predsavzatí, ktoré urobil počas svojej rekonvalescencie. Nezabudol, že jeho odchod z Loyoly bol motivovaný púťou do Jeruzalema. Cesta preto smerovala najprv do Barcelony. Bolo to miesto, kde sa mohol nalodiť na loď. Do Barcelony sa vydal z Manresy, ktorá sa na istý čas stala jeho prechodným domovom. Ignác píše: „Začiatkom roku 1523 som sa teda vydal na cestu do Barcelony, aby som tam nasadol na loď.“ (Autobiografia 35) Ignác pravdepodobne odcestoval z Manresy 17....

Čítaj viac