Preskočiť na obsah

poznámka

Pravidlá rozvažovania Prvého a Druhého týždňa (DC 9)

9. poznámka – Pravidlá rozvažovania Prvého a Druhého týždňa

„Deviata. Je všímať si toho, ktorý sa trénuje, zaoberá sa cvičeniami prvého týždňa; ak je osobou, ktorá by nebola v duchovných veciach šikovná, a ak je hrubo a otvorene pokúšaná, napríklad, ak sa jej ukazujú prekážky, aby kráčala dopredu v službe Bohu, nášmu Pánovi, ako sú ťažkosti, zahanbenie a strach, čo sa týka svetskej cti, atď.; ten, kto dáva cvičenia nech jejČítať viac »Pravidlá rozvažovania Prvého a Druhého týždňa (DC 9)

P. Luis de la Palma SJ – Duchovná cesta v ignaciánskej spiritualite

P. Luis de la Palma SJ  – Význam duchovnej cesty v ignaciánskej spiritualite

Narodil sa v roku 1559 v Tolede, v Španielsku. Jeho rodina bola pomerne dobre zabezpečená. Mal desať súrodencov toho dvaja boli jezuiti. Najprv študoval v Alcale, kde aj vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Filozofické a teologické štúdiá si takisto vykonal v Alcale. Zastával viaceré dôležité úlohy: profesor filozofie a teológie, rektor viacerých kolégií, kazateľ, superior viacerých komunít, magister novicov, provinciál Toleda a mnohé iné úlohy, ktoré mu boli zverené. Patril medzi najlepších znalcov ignaciánskej spirituality. Medzi jeho najdôležitejšie diela patria El Camino espiritual (Duchovná cesta) a La Historia de la Sagrada Pasión (História svätého utrpenia). Tieto knihy boli preložené do viacerých svetových jazykov a vydané vo viacerých edíciách. Celá tvorba pátra Luis de la PalmuČítať viac »P. Luis de la Palma SJ – Duchovná cesta v ignaciánskej spiritualite

Pomoc v čase duchovnej neútechy

Siedma poznámka (DC 7)

„Ak ten, ktorý dáva exercície vidí, že exercitant je v neúteche, alebo v pokušení, nech nie je voči nemu tvrdý a prísny, ale prívetivý a vľúdny, dodávajúc mu odvahy a sily pre budúcnosť a nech mu odhalí chytráctva nepriateľa ľudskej prirodzenosti tak pôsobiac, aby sa pripravoval a uspôsoboval pre budúcu útechu.“ (DC 7)

Neútecha môže byť veľkou prekážkou pre postup v duchovných cvičeniach. Sv. Ignác pamätá preto Čítať viac »Pomoc v čase duchovnej neútechy

Neprítomnosť duchovných hnutí

Šiesta poznámka (DC 6)

1 Šiesta. Keď ten, kto dáva cvičenia, pozoruje, že v duši exercitanta sa nevzbudzujú duchov­né hnutia, ako sú útechy alebo neútechy, ani ho nepoburujú rozliční duchovia, 2 musí sa ho veľmi vypytovať na cvičenia, či ich robí vo vy­značených časoch a ako; 3 podobne o dodat­koch, či ich zachováva s usilovnosťou, a nech vyžaduje od neho počet osobitne z každej z týchto vecí. 4 O úteche a neúteche sa hovorí v č. 313–327 a o dodatkoch v č. 73–90.* (DC 6)

Svätý Ignác je presvedčený o tom, že ak osoba je verná vykonávaniu DC, Boh jej dá pocítiť svoju prítomnosť, vôľu a súhlas cez prostriedok duchovnej útechy. Taktiež je Ignác presvedčený o tom, že nepriateľ naopak, Čítať viac »Neprítomnosť duchovných hnutí