Pravidlá rozvažovania Prvého a Druhého týždňa (DC 9)

9. poznámka – Pravidlá rozvažovania Prvého a Druhého týždňa „Deviata. Je všímať si toho, ktorý sa trénuje, zaoberá sa cvičeniami prvého týždňa; ak je osobou, ktorá by nebola v duchovných veciach šikovná, a ak je hrubo a otvorene pokúšaná, napríklad, ak sa jej ukazujú prekážky, aby kráčala dopredu v službe Bohu, nášmu Pánovi, ako sú ťažkosti, zahanbenie a strach, čo sa týka svetskej cti, atď.; ten, kto dáva cvičenia nech jej nevysvetľuje pravidlá o rôznych duchoch druhého týždňa; pretože nakoľko jej budú užitočné tie z prvého týždňa, poškodia (porania) ju tie z druhého týždňa, z dôvodu toho, že matéria je jemnejšia a vyššia, než bude môcť pochopiť.“ (DC 9) Táto poznámka DC je veľmi dôležitá, pretože exercitant by mal mať jasnú ideu o tom, čo znamená útecha...

Čítaj viac

Výklad o pravidlách rozlišovania duchov ( DC 8 )

Ôsma poznámka ( DC 8 ) „1 Ôsma. Ten, kto dáva cvičenia, môže podľa potreby, ktorú spozoruje v exercitantovi – pri deštrukcii a chytráctvach nepriateľa, alebo aj pri útechách – 2 vysvetliť pravidlá prvého a druhého týždňa, ktoré sa týkajú rozoznáva­nia rozličných duchov (č. 316–324; 328–336).“ ( DC 8 ) Počas duchovných cvičení exercitant môže prežívať rôzne vnútorné pohyby v duši, ktoré spôsobujú podľa sv. Ignáca rozliční duchovia. Príčiny môžu byť čisto prirodzené, ale aj nadprirodzené. Nadprirodzené môžu byť priamo od Boha, ale tiež od dobrého alebo zlého anjela. Viac o tom sv. Ignác hovorí vo svojich pravidlách, ktoré sú nápomocné k tomu, aby pomohli exercitátorovi a exercitantovi rozlíšiť týchto pôsobiacich duchov. Príčiny pôsobenia môžu byť viditeľné, ale aj...

Čítaj viac

P. Luis de la Palma SJ – Duchovná cesta v ignaciánskej spiritualite

P. Luis de la Palma SJ  – Význam duchovnej cesty v ignaciánskej spiritualite Narodil sa v roku 1559 v Tolede, v Španielsku. Jeho rodina bola pomerne dobre zabezpečená. Mal desať súrodencov toho dvaja boli jezuiti. Najprv študoval v Alcale, kde aj vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Filozofické a teologické štúdiá si takisto vykonal v Alcale. Zastával viaceré dôležité úlohy: profesor filozofie a teológie, rektor viacerých kolégií, kazateľ, superior viacerých komunít, magister novicov, provinciál Toleda a mnohé iné úlohy, ktoré mu boli zverené. Patril medzi najlepších znalcov ignaciánskej spirituality. Medzi jeho najdôležitejšie diela patria El Camino espiritual (Duchovná cesta) a La Historia de la Sagrada Pasión (História svätého utrpenia). Tieto knihy boli...

Čítaj viac

Pomoc v čase duchovnej neútechy

Siedma poznámka (DC 7) „Ak ten, ktorý dáva exercície vidí, že exercitant je v neúteche, alebo v pokušení, nech nie je voči nemu tvrdý a prísny, ale prívetivý a vľúdny, dodávajúc mu odvahy a sily pre budúcnosť a nech mu odhalí chytráctva nepriateľa ľudskej prirodzenosti tak pôsobiac, aby sa pripravoval a uspôsoboval pre budúcu útechu.“ (DC 7) Neútecha môže byť veľkou prekážkou pre postup v duchovných cvičeniach. Sv. Ignác pamätá preto v tomto bode na túto skutočnosť. Ponúka niekoľko riešení: exercitátor má jemne povzbudiť exercitanta, teda nepotopiť ho hrubosťou v sklesnutosti; odkryť mu klamy nepriateľa a prichystať ho pre útechu. Toto sú tri veci, na ktoré sv. Ignác kladie veľký dôraz. a)      Povzbudenie v čase neútechy. Ignác ponúka dve pravidlá pre riešenie...

Čítaj viac

Neprítomnosť duchovných hnutí

Šiesta poznámka (DC 6) 1 Šiesta. Keď ten, kto dáva cvičenia, pozoruje, že v duši exercitanta sa nevzbudzujú duchov­né hnutia, ako sú útechy alebo neútechy, ani ho nepoburujú rozliční duchovia, 2 musí sa ho veľmi vypytovať na cvičenia, či ich robí vo vy­značených časoch a ako; 3 podobne o dodat­koch, či ich zachováva s usilovnosťou, a nech vyžaduje od neho počet osobitne z každej z týchto vecí. 4 O úteche a neúteche sa hovorí v č. 313–327 a o dodatkoch v č. 73–90.* (DC 6) Svätý Ignác je presvedčený o tom, že ak osoba je verná vykonávaniu DC, Boh jej dá pocítiť svoju prítomnosť, vôľu a súhlas cez prostriedok duchovnej útechy. Taktiež je Ignác presvedčený o tom, že nepriateľ naopak, bude ju napádať s pokušeniami, neútechou alebo falošnými útechami. Boh sa nechá...

Čítaj viac