Preskočiť na obsah

Formula Inštitútu

Sľub poslušnosti pápežovi. 2.kapitola Formuly Inštitútu Spoločnosti Ježišovej

Povedali sme, že Spoločnosť Ježišova nielen napodobňuje Apoštolov v ich živote evanjelizácie, ale že tak, ako Apoštoli boli poslaní Kristom, tí zo Spoločnosti sú poslaní Vikárom Krista na zemi. Aby Spoločnosť lepšie odpovedala na túto črtu svojho povolania, robí sľub poslušnosti tomu istého Vikárovi Krista. Kapitola sa rozdeľuje na dve časti:Čítať viac »Sľub poslušnosti pápežovi. 2.kapitola Formuly Inštitútu Spoločnosti Ježišovej

Cieľ Spoločnosti Ježišovej a jej Inštitútu

Kapitola sa  rozdeľuje na dve časti: cieľ Spoločnosti a jej zriadenie alebo inštitucionalizácia. 

Cieľ Spoločnosti Ježišovej: „Ten, kto chce v našej Spoločnosti, ktorú si želáme označiť Ježišovým menom, bojovať za Boha pod zástavou kríža a slúžiť samému Pánovi a Cirkvi, jeho Neveste, pod Rímskym veľkňazom Vikárom Krista na zemi, nech si po zložení slávnostného sľubu trvalej čistoty, chudoby a poslušnosti uvedomuje, že patrí do Spoločnosti založenej predovšetkým na to, aby sa venovala najmä obrane a šíreniu viery, duchovnému pokroku ľudí v kresťanskom živote a náuke verejnými kázňami, prednáškami a akoukoľvek inou službou Božieho slova, duchovnými cvičeniami, vyučovaním detí a ľudí nevzdelaných v kresťanskej náuke, ako aj poskytovanímČítať viac »Cieľ Spoločnosti Ježišovej a jej Inštitútu

História a význam Formuly Inštitútu Spoločnosti Ježišovej

Pôvod a vývoj.

Keď páter Hieronym Nadal vo februári a v marci 1544 navštívil kolégiá v Alcale a Salamanke a hovoril ku školastikom o pôvode Spoločnosti Ježišovej, povedal im medzi iným, že keď bol Ignác v Manrese, náš  Pán mu oznámil Duchovné cvičenia, a  viedol ho tak,  aby sa toto všetko použilo na službu pre Neho a pomoc dušiam. Ukázal mu to špeciálne v dvoch cvičeniach: Volanie Kráľa a Dve zástavy. Ignác v nich pochopil svojČítať viac »História a význam Formuly Inštitútu Spoločnosti Ježišovej

Formula Inštitútu Spoločnosti Ježišovej z roku 1550

Formula Inštitútu Spoločnosti Ježišovej z roku 1550

Prvá kapitola (F 1550)

Ten, kto chce v našej Spoločnosti, ktorú si želáme označiť Ježišovým meno, bojovať za Boha pod zástavou kríža a slúžiť samému Pánovi a Cirkvi, jeho Neveste, pod Rímskym veľkňazom Vikárom Krista na zemi, nech si po zložení slávnostného sľubu trvalej čistoty, chudoby a poslušnosti uvedomuje, že patrí do Spoločnosti, založenej predovšetkým na to, aby sa venovala najmä obrane a šíreniu viery, duchovnému pokroku ľudí v kresťanskom živote a náuke, verejnými kázňami, prednáškami a akoukoľvek inou službou Božieho slova, duchovnými cvičeniami, vyučovaním detí a nevzdelaných ľudí v kresťanskej náuke, ako aj poskytovaním duchovnej  útechy veriacim v Krista pomocou spovedania a vysluhovanie iných sviatostí. Nie menej má byť užitočný zmierovaním rozvadených, poskytovanímČítať viac »Formula Inštitútu Spoločnosti Ježišovej z roku 1550

Formula – náčrt rehoľného zriadenia Spoločnosti Ježišovej

Krátka história a zmysel „Formuly“ + Formula Inštitútu Spoločnosti Ježišovej z roku 1540

„Formula alebo náčrt“ rehoľného zriadenia Spoločnosti Ježišovej je vlastne oficiálnym vyjadrením charizmy Spoločnosti Ježišovej. Je jej základným pravidlom. „Formula“ bola prijatá a potvrdená pápežom. Hovoriť o jej spiritualite, znamená hovoriť o centrálnom jadre spirituality Spoločnosti Ježišovej. Historicky sa „Formula“ vytvorila tým, že bola prvým vyjadrením spôsobu života, ktorú žili od začiatku prví spoločníci sv. Ignáca, osobitne v rokoch, ktoré prežili v Paríži. Ich štýl života zaznačili do tzv. „Formuly“. „Formula“ bola vyjadrená v troch základných redakciách. Jej prvé zostavenie začínaČítať viac »Formula – náčrt rehoľného zriadenia Spoločnosti Ježišovej