Preskočiť na obsah

Autobiografia

Putovanie do Svätej zeme (február 1523 – marec 1524) (3. časť)

Putovanie do Svätej zeme (február 1523 – marec 1524) (3. časť)

Sv. Ignác: Jeruzalem a sväté miesta

Po toľkých peripetiách, ktoré sprevádzali Ignáca od Barcelony, vidíme Ignáca ako napokon sa doplavil do Svätej zeme. Ignácovi sa tak naplnil sen, ktorý mal ešte z Loyoly a Manresy, aby mohol navštíviť historické miesta Ježiša Krista. Od prvého momentu po vylodení zostali všetci pútnici pod jurisdikciou františkánov, ktorí boli poverení strážením Svätej zeme od 1342. Na cestu smerom k Jeruzalemu sa vydali na malých osliciach. Takto sa všetci pútnici približovali k vytúženému miestu. Dve míle pred vstupom do svätého mesta, povedal Diego Manes, s veľkou zbožnosťou, pútnikom, aby si pripravili svedomie a strážili ticho, to preto lebo o chvíľu mali uvidieť sväté mesto. (por. Autobiografia 44) Pre kresťanského pútnika bol tento momentČítať viac »Putovanie do Svätej zeme (február 1523 – marec 1524) (3. časť)

Putovanie do Svätej zeme (február 1523 – marec 1524) (2. časť)

Putovanie do Svätej zeme (február 1523 – marec 1524) (2. časť)

Cesta do Talianska – Rím a Benátky

Nie je istý presný deň, kedy sa sv. Ignác nalodil v Barcelone smerom do Ríma. Pravdepodobne to muselo byť okolo sviatku sv. Jozefa, teda okolo 19. alebo 20. marca. Sv. Ignác totiž prišiel do Ríma na Kvetnú nedeľu, ktorá vtedy pripadla na 29. marca. Na túto cestu potreboval asi päť dní. To znamená, že jeho loď prišla do Gaety okolo 20. marca. Z Barcelony teda musel odísť v polovici marca 1523. Sv. Ignác o tom píše: „So silným vetrom odzadu za päť dní a nocí urobili sme cestu z Barcelony do Gaety, pravdaže nie bez veľkého strachu všetkých cestujúcich z rozbúreného mora.“ (Autobiografia 38) Z tejto plavby sa zachovalo svedectvo Gabriela Perpinyá, ktorýČítať viac »Putovanie do Svätej zeme (február 1523 – marec 1524) (2. časť)

Putovanie do Svätej zeme (február 1523 – marec 1524) (1. časť)

Životný štýl sv. Ignáca z Loyoly v Barcelone

Svedok Juan Pascual, ktorý sa zúčastnil niekoľkých procesov, ktoré sa týkali sv. Ignáca hovorí: „So slzami a s láskou sa rozlúčil s Manresou. Veľká časť mesta cítila jeho neprítomnosť ako neprítomnosť anjela a svätého.“ Ignác si totiž želal naplniť niekoľko predsavzatí, ktoré urobil počas svojej rekonvalescencie. Nezabudol, že jeho odchod z Loyoly bol motivovaný púťou do Jeruzalema. Cesta preto smerovala najprv do Barcelony. Bolo to miesto, kde sa mohol nalodiť na loď. Do Barcelony sa vydal z Manresy, ktorá sa na istý čas stala jeho prechodným domovom. Ignác píše: „Začiatkom roku 1523 som sa teda vydal na cestu do Barcelony, aby som tam nasadol na loď.“ (Autobiografia 35) Ignác pravdepodobne odcestoval z Manresy 17. alebo 18 februára 1523. V tomto dôležitom meste sa Ignác zdržal niečo viac ako dvadsať dní: „V Barcelone som pobudol troška viac ako dvadsať dní a potom som nasadol na loď.“ (Autobiografia 37) Ukazuje sa podľa svedectiev, že kňaz menom Antonio Pujol, brat Inés Pascual, zatiaľ čo ona zostala v Manrese, priviedol pútnika Ignáca do domu svojej sestry Inés, ktorá mala dom v Barcelone. Tu našiel svätecČítať viac »Putovanie do Svätej zeme (február 1523 – marec 1524) (1. časť)

Tretia etapa sv. Ignáca v Manrese – Tvorba Duchovných cvičení

Tretia etapa pobytu sv. Ignáca v Manrese – Tvorba Duchovných cvičení

Tretej etape pobytu sv. Ignáca v Manrese zodpovedajú Duchovné cvičenia, ktoré sú najväčším dielom Božej dobroty v duši sv. Ignáca a zároveň dávajú pevný charakter a vlastnú tvár jeho svätosti a všetkým dielam v jeho živote. Duchovné cvičenia v Manrese boli pre Ignáca duchovným tréningom, ktorý smeroval k jednému dôležitému konkrétnemu cieľu, abyČítať viac »Tretia etapa sv. Ignáca v Manrese – Tvorba Duchovných cvičení

Tretie obdobie sv. Ignáca v Manrese

Útechy, Božie osvietenia a Ignácova jaskyňa v Manrese

Ukazuje sa, že keď sv. Ignác prekonal napätie zo škrupúľ, začal si všímať, že duša sa mu zaplavovala jemnými vlnami Božích útech. Autobiografia nikdy nie je tak výslovná alebo intenzívna ako tu. Preto hneď na začiatku je dôležité uviesť je text v plnom znení: „V tej dobe Boh zaobchádzal so mnou, ako učiteľ zaobchádza s dieťaťom v škole, keď ho vyučuje: bolo to pre moju ťarbavosť a tuposť alebo preto, že som nemal nikoho, kto by ma bol poučoval, alebo pre pevnú vôľu slúžiť Bohu, ktorú mi dal sám Boh. Preto som jasne videl, že Boh takto so mnou zaobchádzal a tento úsudok som si vždy zachoval. Keby som bol o tom zapochyboval, bol by som istý, že urážam jeho božskú velebnosť. V nasledujúcich piatich bodoch to jasne vidieť:Čítať viac »Tretie obdobie sv. Ignáca v Manrese