Preskočiť na obsah

Autobiografia

Rytier v službe Krista

V Ignácovi máme typický príklad transformácie, či premeny bytia, ktorá začína od momentu zranenia v Pamplone, a ktorá pokračuje potom počas jeho celého života. Táto vnútorná premena Ignáca sa rozvíja od duchovnej zmeny, evidentne realizovanej pod vedením Ducha Svätého, ktorého cieľom je podrobiť si všetky prirodzené schopnosti bytia a uviesť do činnosti zámer alebo plán Boha.Čítať viac »Rytier v službe Krista

Výzbroj Krista

Nový štýl života

Zmena oblečenia z kráľovského komorníka na vrecovinu a palicu pútnika je oveľa viac než jednoduchá príprava, aby išiel do Svätej zeme: je symbolom nového štýlu života. Keď si Ignác v Montserrate oblečie Kristovu výzbroj, otvorí sa novej ceste, ktorú pre neho pripravil Boh. Ignác píše: „Pokračoval som v ceste do Montserratu a ako som to vždy robieval, rozmýšľal som o hrdinských podujatiach, ktoré vykonám z lásky k Bohu…preto som sa rozhodol, že budem bdieť so zbraňouČítať viac »Výzbroj Krista

Aby som mohol lepšie pomáhať dušiam (Autobiografia 50)

„aby som  mohol lepšie pomáhať dušiam“ (Autobiografia 50)

Čítanie Autobiografie sv. Ignáca nám odkrýva ako bol sv. Ignác hlboko zasiahnutý životom a apoštolskou činnosťou Ježiša Krista. Autobiografia je v podstate putovaním, sv. Ignác je v nej charakterizovaný ako pútnik: Loyola, Monserrat cez Aránzazu, Navarrete, Barcelona, Svätá zem, Rím, Benátky, Alcalá, Salamanca, Paríš, Toledo, znova Taliansko, atď.  „Ignaciánske putovanie“ je skúsenosť Krista, a preto, skúsenosť apoštolská. Kristus je vždy v prítomný v srdci sv. Ignáca a ako učeníci Ježiša, Ignác pútnik sa cíti poslaný Ním, ako apoštol. Napríklad: Keď bol na návšteve vo Svätej zemi, prišiel do Jeruzalemu a chcel navštíviť sväté miesta, čo bolo v tom čase veľmi náročné (Autobiografia 38-48). Ignác píše: „Keď som kráčal tou cestou…Čítať viac »Aby som mohol lepšie pomáhať dušiam (Autobiografia 50)

Zrod výnimočnej Autobiografie

Sv. Ignác sa nachádzal na vrchole svojho života. Okolo seba zhromaždil dobrú skupinu spoločníkov, ktorí ohlasovali radostnú zvesť Evanjelia prakticky po celom svete. Táto skupina pod názvom Spoločnosť Ježišova bola oficiálne schválená pápežom a Ignác už zanechal Konštitúcie pre lepšie napredovanie Spoločnosti a tiež Duchovné cvičenia, ovocie 25-ročnej osobnej skúsenosti. Takisto napísal tisíce listov. Prvým spoločníkom a ostatným jezuitom to však nestačilo. Čítať viac »Zrod výnimočnej Autobiografie