Preskočiť na obsah

„Voľba“ v DC sv. Ignáca

Potreba indiferencie – základ pre dobrú voľbu

Úvod, aby sa mohla urobiť „voľba“ (DC 169)

„V každej dobrej voľbe, čo sa týka z našej strany, oko nášho úmyslu musí byť jednoduché, venujúc pozornosť jedine cieľu, pre ktorý som bol stvorený,  a síce, na chválu Boha, nášho Pána a spásu svojej duše; a preto čokoľvek by som si vyvolil, musí byť k tomu, aby mi to pomohlo k cieľu, pre ktorý som bol stvorený, nie podriaďujúc, ani prispôsobujúc cieľ k prostriedku, ale prostriedok k cieľu: tak ako sa deje, že mnohí si najskôr zvolia oženiť sa, to, čo je prostriedkom, a na druhom mieste slúžiť Bohu nášmu Pánovi v manželstve, v ktorom slúžiť Bohu je cieľom. Rovnako sú iní, ktorí najprv chcú maťČítať viac »Potreba indiferencie – základ pre dobrú voľbu

Predhovor sv. Ignáca z Loyoly k uvažovaniu o životných stavoch (DC 135)

Predhovor sv. Ignáca z Loyoly k uvažovaniu o životných stavoch (DC 135)

Sv. Ignác sa v Duchovných cvičeniach venuje aj uvažovaniu o životných stavoch. Napísal krátky predhovor, ktorý zachytáva v 135 bode DC: „Po uvažovaní o príklade, ktorý nám dal Kristus náš Pán, pre prvý stav, pozostávajúci v zachovávaní prikázaní tým, že bol poslušný svojim rodičom a pre druhý životný stav, týkajúci sa evanjeliovej dokonalosti, keď zostal v chráme a zanechal svojho pestúna a svoju matku, aby sa venoval výlučne službe svojho nebeského Otca: začneme súčasne, nazerajúc na jeho život, uvažovať a pýtať sa, v akom živote alebo stave chce si nami poslúžiť jeho božská Velebnosť. A preto akýmsi úvodom do toho bude nasledovné cvičenie, v ktorom uvidíme úmysel Krista,Čítať viac »Predhovor sv. Ignáca z Loyoly k uvažovaniu o životných stavoch (DC 135)

Proces voľby: Dokumenty a texty o voľbe

Proces voľby: Dokumenty a texty o „voľbe“

Sv. Ignác píše o čase, kedy sa má začať proces „voľby“ v DC: „Druhá poznámka. Matéria o voľbe sa začne od kontemplácie z Nazareta k Jordánu včítane, čo je piaty deň, v súlade s tým, čo vysvetľuje ďalej.“ (DC 163) Piatemu dňu venuje Ignác toto: „Piaty deň. Kontemplácia o odchode Krista nášho Pána z Nazaretu k rieke Jordán, a ako bol pokrstený. (273)“ (DC 158)Čítať viac »Proces voľby: Dokumenty a texty o voľbe

Príprava na Voľbu v DC (2. časť)

Príprava na „Voľbu“ v DC (2. časť)

Oficiálne Direktórium z roku 1599 predstavuje tiež iné prirovnania, ktoré by sme mohli použiť pre toto cvičenie (o troch kategóriách ľudí alebo o troch typoch osôb): „Ďalšie príklady by sme mali vymyslieť. – Pretože táto vec je veľmi dôležitá zvlášť pre disponovanie duše na blízku voľbu, mohol by si exercitant okrem troch obchodníkov predstaviť napríklad troch chorých. Všetci traja túžia po uzdravení, ale Čítať viac »Príprava na Voľbu v DC (2. časť)