druhá prosba. meditácia o vlastných hriechoch (dc 55)

„Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi.“ (Jn 8, 7-8) Letu orla sa podobá kajúca skúsenosť Ignáca, ktorá tvorí pozadie tejto aktuálnej prosby. Ešte stále v rekonvalescencii, po výstrele z dela v Pamplone, si Ignác všíma pohromu svojho minulého života a toľkú potrebu robiť pokánie. (por. Autobiografia 9) Videnie obrazu Panny Márie s Dieťaťom mu spôsobuje odpor, doslova hnus z minulého života: „Keď som sa raz v noci zobudil, videl som celkom jasne obraz Panny Márie s Ježiškom. Keď som sa dlhý čas naň díval, dostal som nesmierne veľkú útechu a prenikla ma taká veľká ošklivosť nad celým mojím minulým životom a zvlášť nad telesne zmyselnými vecami, že sa mi zdalo, ako keby sa mi zotreli z duše všetky predstavy, ktoré...

Čítaj viac

prvá prosba. rozjímanie troma duševnými schopnosťami (dc 48)

„Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?“ (Lk 13, 7) Sv. Ignác začína Prvý týždeň s provokačnou meditáciou o hriechu, ktorá poskytuje exercitantovi možnosť zamyslieť sa nad tým, že sa dopustil vážnych chýb, omylov, priestupkov a hriechov. Ignác ich takto vnímal vo svojom čase. Páter Polanco  neskôr o Ignácovi povedal: „Ignác bol mužom viery, hoci nie celkom žil v zhode s ňou, ani  si nedával pozor na hriechy, osobitne bol samopašný v hrách a vo veciach, čo sa týka žien, ako aj čo sa týka vzbúr a zbraní“ a ospravedlňuje ho tým, že „toto bolo zvyčajným zlozvykom a neresťou“. V 24-rokoch svojho života sa Ignác bránil tým, že si vykonal cirkevnú tonzúru, vyhol sa tak súdnemu procesu pre...

Čítaj viac

Prípravná modlitba v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca (DC 46)

Prípravná modlitba v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca „Povedal som: „Hľa prichádzam. Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj.“ (Ž 40, 8-9) Ignác býval zvyknutý na duplicitu úmyslov, či predsavzatí. Knihy o rytieroch a rovnako nálada – život na dvore, živili v ňom želanie urobiť veľké veci, aby bol videný. Syn Amadísa de Gaula, Esplandián, keď sa stal rytierom, celú noc sa modlil postojačky pred krásnym obrazom Našej Panej, skôr ako sa pustil do záchrany svojho strýka Lisuarte. Vznešené dvorné dámy počúvajú jeho zbožnú modlitbu a obdivujú odvahu, statočnosť a krásu mladíka, šaty a čierne brnenie, ktoré je v protiklade s bielym brnením jeho spoločníkov, tiež nováčikov. Podobne to bolo aj na zámkoch v okolí Loyoly,...

Čítaj viac

Tretí týždeň – Prvá kontemplácia – Posledná večera (190-198, 289)

Tretí týždeň – Prvá kontemplácia – Posledná večera (190-198, 289) „Prvý deň. Prvá kontemplácia o polnoci: je o tom, ako Kristus náš Pán, išiel z Betánie do Jeruzalema na Poslednú večeru vrátane (289); a obsahuje v sebe prípravnú modlitbu, tri predhovory, šesť bodov a rozhovor. Zvyčajná prípravná modlitba.“ (190) Úvod: cieľ a nasmerovanie tretieho týždňa Cieľom nie je nič iné, než prehĺbenie vnútorného poznania, úprimnej lásky a verného nasledovania Ježiša Krista, a to prostredníctvom kontemplácie jeho utrpenia a smrti, aby som sa tak viac identifikoval s Ním a potvrdil moju voľbu chudobného, pokorného a obetovaného života. Špecifickým cieľom, podľa Direktórií, je preniknúť viac a viac do poznania, lásky, nasledovania a napodobňovania Krista, tým, že rozjímam...

Čítaj viac

Kontemplácia, aby sme dosiahli lásku (DC 230-237)

Kontemplácia, aby sme dosiahli lásku (DC 230-237) Úvod. Názov. Druh tohto cvičenia. Prvá poznámka. (DC 230) „Kontemplácia, aby sme dosiahli lásku. Poznámka: Najskôr je vhodné všimnúť si dve veci. Prvá je, že láska sa musí viac vložiť do skutkov ako do slov.“ (DC 230) Úvod. Zmysel kontemplácie. a)      Táto kontemplácia je intenzívne a radostné cvičenia o milujúcej jednote s Bohom. Cvičenie, ktoré predpokladá hlboké vnútorné očistenie a intímne priateľstvo s Pánom, vyvolané prostredníctvom Božej milosti, počas celých duchovných cvičení. b)      Táto kontemplácia má jasnú súvislosť s Princípom a Fundamentom. Boh pre svoju nepodmienečnú lásku k človekovi vychádza zo seba samého a slobodne a zadarmo zostupuje na obnovené stvorenie (234-237). A človek skrze svoju...

Čítaj viac

12. poznámka: Päť hodín dennej modlitby

12. poznámka: Päť hodín dennej modlitby „Ten, kto dáva cvičenia, musí mnoho upozorniť toho, ktorý ich prijíma, že ako v každom jednom z piatych cvičení alebo kontemplácii, ktoré sa budú robiť každý deň, musí zotrvať jednu hodinu. Nech sa vždy usiluje, aby duša zostala dostatočne pri myšlienke, aby bola celá hodina na cvičenie a skôr viac ako menej. Pretože nepriateľ sa nie málo snaží, aby sa skrátila hodina uvedenej kontemplácie, meditácie alebo modlitby.“ (DC 12)  Ignaciánska odvaha Táto poznámka, ale aj mnohé ďalšie hovoria o pokornej a odvážnej vôli v ignaciánskej spiritualite. (por. DC 128) Keď sa už pod vplyvom milosti vyriešila nejaké vec, je dôležité pevne zotrvať v urobenej voľbe a nachádzať podporu len v Bohu. V prípade pokušení treba prejsť do útoku....

Čítaj viac