Svet plný chudobných

Svet plný chudobných Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.” (Mt 11, 4-6) Čitateľ, ktorý pozorne číta Autobiografiu sv. Ignáca, už pri prvom priblížení sa k textu, môže objaviť, že sa v nej často objavujú chudobní a biedni.  Zaujímavý je moment, keď sa Ignác chystá verejne a slávnostne vykročiť na cestu za Kristom, píše: „Rozhodol som sa, že budem bdieť so zbraňou celú noc, bez toho, že by som si sadol alebo si odpočinul, ale že budem bdieť chvíľami postojačky a chvíľami na kolenách pred oltárom Panny Márie Montserratskej. Tam som sa rozhodol zanechať svoje rúcho a obliecť...

Čítaj viac