Sv. Ignác z Loyoly: Priatelia v Pánovi, Paríž

Sv. Ignác z Loyoly: Priatelia v Pánovi, Paríž Jeden z významných prvkov, ktorý môžeme niekoľko krát objaviť v Autobiografii sv. Ignáca, je úmysel združiť okolo seba spoločníkov, ktorí by sa dali k dispozícii Pánovi. Tento úmysel nám približuje Ignác v mnohých bodoch: „So silným vetrom odzadu za päť dní a nocí urobili sme cestu z Barcelony do Gaety, pravdaže nie bez veľkého strachu všetkých cestujúcich z rozbúreného mora. V celom tom kraji každý sa obával nákazlivého moru. Len čo som zostúpil z lode, hneď som sa vydal na cestu do Ríma. Niektorí cestujúci sa pridružili ku mne na tú istú cestu: istá matka so svojou dcérou, ktorú preobliekla za mládenca a ešte akýsi iný chlapec. Títo šli so mnou, pretože tiež žobrali. Keď sme prišli k akémusi dvorcu, našli sme tam...

Čítaj viac

Sv. Ignác – humanistické a filozofické štúdiá v Paríži (1528-1535)

Sv. Ignác – humanistické a filozofické štúdiá v Paríži (1528-1535) Sv. Ignác po odchode zo Salamanky sa opäť ocitol na križovatke svojho živote. Ani rozhodnutie odísť študovať do Paríža nevyriešilo problém jeho budúceho živote. V tomto období jeho putovania sa mu ponúkali dve riešenia: 1) vstúpiť už do nejakej existujúcej rehole; 2) kráčať po svete a takto pomáhať dušiam. Ignác takto píše o svojom uvažovaní: „Preto som sa rozhodol, že pôjdem študovať do Paríža. Keď som sa ešte v Barcelone radil, či mám študovať a ako dlho, hlavná vec pozostávala v tom, či po štúdiách vstúpim do rehole, alebo či sa budem túlať svetom. Pri myšlienke vstúpiť do rehole sa vzbudzovala vo mne súčasne aj túžba vstúpiť do nejakej rehole, ktorá je na úpadku a málo reformovaná; preto som...

Čítaj viac

Sv. Ignác v Alcale a Salamanke: štúdium, apoštolát, procesy (1526-1527)

Sv. Ignác v Alcale a Salamanke: štúdium, apoštolát, procesy (1526-1527) Sv. Ignác po skončení kurzu latinčiny v Barcelone, odcestoval na ďalšie štúdiá najprv do Alcaly. „Po dvoch rokoch štúdia, počas ktorých — ako mi povedali — som veľmi pokročil, môj učiteľ mi oznámil, že sa môžem dať zapísať na kurz slobodných umení, aby som teda šiel do Alcaly. Ja som sa však predsa ešte dal vyskúšať istému doktorovi teológie. Ten mi dal takú istú radu. Vydal som sa teda sám na cestu do Alcaly, i keď som už vtedy, ako sa mi zdá, mal aj niekoľko spoločníkov. Keď som prišiel do Alcaly, začal som žobrať a žiť z almužien. Neskoršie, po desiatich alebo dvanástich dňoch takéhoto spôsobu života, ma uvidel istý klerik a iní, čo boli s ním, prosiť o almužnu. Začali sa mi posmievať a...

Čítaj viac

Sv. Ignác z Loyoly v Barcelone: štúdium – aby som pomáhal dušiam

Sv. Ignác z Loyoly v Barcelone: štúdium – aby som pomáhal dušiam Sv. Ignác pravdepodobne na konci februára alebo začiatkom marce 1524 pricestoval opäť do Barcelony. Vrátil sa do mesta, ktoré už dostatočne poznal z predchádzajúceho pobytu. V Barcelone sa stretol s mnohými známymi. Inés Pascual ho opäť ubezpečila, že v ich dome je opäť ich stálym hosťom. Ďalšou ženou bola Isabel Roser, ktorú tiež poznal z prvého pobytu v Barcelone. Táto žena mu veľkodušne pomáhala nielen počas štúdií v Barcelone, ale neskôr aj v Paríži. Jej úcta a dôvera k pútnikovi ju poháňali k tomu, aby požiadala o rehoľné sľuby pod poslušnosťou Spoločnosti Ježišovej, ktorú Ignác neskôr založil. Samozrejme mu pomáhali aj iné noblesné panie z Barcelony Úmysel ísť študovať sa objavil po jeho...

Čítaj viac

Sv. Ignác: Druhý čas pre vykonanie voľby (DC 176)

Sv. Ignác: Druhý čas pre vykonanie voľby (DC 176) „Druhý čas: keď sa nadobudne dostatočné svetlo a poznanie cez skúsenosť útech a neútech a cez skúsenosť rozlišovania rôznych duchov.“ Toto bol preferovaný spôsob sv. Ignáca, ktorý veľmi často používal vo svojom živote. Podstatnými elementmi sú predovšetkým skúsenosti z prežívania útechy a neútechy, následného vnútorného zápasu a samozrejme spletitosť alebo existencia rôznych duchov. Ďalším podstatným elementom, ktorý spomína sv. Ignác je jasnosť, čiže svetlo, ktoré poskytuje tejto skúsenosti, čo sa týka rozlišovania, rôznu duchovnú skúsenosť a následné odvodenie konkrétnej Božej vôle. Typickým príkladom pre tento čas voľby je voľba, ktorú sv. Ignác urobil v rozlišovaní o chudobe, aby skúmal či sakristie profesných...

Čítaj viac