2. Sv. Ignác a svätí

Ignácov vzťah k Cirkvi naberá novú dimenziu v čase jeho obrátenia, ktoré sa začína v otcovskom dome v Loyole, prostredníctvom čítaní Vita Christi a Flos sanctorum, knihy o živote svätých v ľudovej reči. (Autobiografia 5) Ide o zbierku najkrajších životopisov svätých od dominikána Jakuba de Voragine. Úvod pre španielsky preklad napísal cistercián Vagad. V úvode prirovnáva svätých k zoradeným šíkom „Božích rytierov“, bojujúcich za záujmy „večného kniežaťa Ježiša Krista“. Ignác tak vstupuje do kontaktu s ľuďmi, ktorí mnoho storočí a rozdielnym spôsobom boli príkladom pre cirkevný život. Títo ľudia, títo svätí, títo „Boží rytieri“ Ignácovi, prostredníctvom týchto životopisov, odovzdávali enormne bohaté možnosti ako žiť naplno kresťanský život, omnoho väčšie ako sa...

Čítaj viac