Ignácova cesta duchovného života

Krátky náčrt cesty duchovného života sv. Ignáca z Loyoly

  • Lepšie poznať Ježiša.
  • Viac si ho zamilovať.
  • Lepšie ho nasledovať.
  • Vnútorné poznanie Ježiša, aby som ho viac miloval a viac nasledoval.
  • Veľká úcta k Panne Márii.