Preskočiť na obsah

modlitba k sv. Petrovi Faberovi SJ

Bože, večný Pane všetkých vecí,

nech je zvelebené tvoje sväté Meno

za všetky diela tvojej lásky,

pretože zahŕňaš dobrodeniami svoje deti

a ponížených korunuješ víťazstvom.

Prosíme ťa s vierou: zapáľ aj v nás ten oheň lásky,

ktorý pohýnal svätého Petra Fabera slúžiť bratom

ako vysluhovateľ milosrdenstva a odpustenia.

Ty, ktorý si ho pripojil

ku kňazskej modlitbe tvojho Syna za to,

aby tvoj ľud nažíval v pokoji

a bol dokonalý v jednote,

vlej nám do duše toho ducha miernosti,

ktorý bol jemu vlastný,

aby sme spolu s ním obsiahli

tú blaženosť, ktorou si ho ovenčil.

Urob nás pripravenými zmierovať nesvorných

prekonávajúc nezhody silou tvojej láskavosti

a daj, aby sme podľa príkladu a na príhovor

tohto prvého spoločníka svätého Ignáca

vo všetkých veciach hľadali a nachádzali teba,

udržiavajúc si ducha modlitby

a kráčajúc v jednoduchosti srdca cestami,

ktoré si pre nás ty vybral.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba, ktorú predniesol Svätý Otec František na slávnosť Najsvätejšieho mena Ježiš 3. januára 2014 pred sochou sv. Petra Fabera v kostole Chiesa del Gesú v Ríme.