Preskočiť na obsah

univerzálne poslanie spoločnosti ježišovej

Sv. Ignác píše vo svojich Duchovných cvičeniach: „Mojou vôľou je získať celý svet.“ (DC 95, por. DC 102) Celý svet je zahrnutý do ignaciánskej spirituality. Ignác chce, aby sme videli celý svet, všetky miesta. Sám Večný Kráľ chce získať pre Božie Kráľovstvo celý svet. Apoštolát Spoločnosti Ježišovej je teda univerzálny. Je to niečo dynamické. Obsahuje v sebe disponibilitu, ochotu ísť kdekoľvek, na rozličné miesta, do ktorejkoľvek krajiny. Na tomto sa zakladá aj štvrtý sľub poslušnosti pápežovi. Táto črta charizmy Spoločnosti Ježišovej vychádza z jeho Duchovných cvičení.

Páter Hieronym Nadal raz povedal: „Svet je náš dom.“ V podobnom duchu sa vyslovil páter Peter Hans Kolvenbach, bývalý generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej: „Stabilné kláštory nám nestačia, pretože sme dostali celý svet, aby sme mu zvestovali evanjelium. Nezatvárame sa v kláštore, ale zostávame vo svete medzi množstvom mužov a žien, ktorých Pán miluje, odkedy sú na svete.“

Všetci muži a ženy sú predmetom nášho záujmu o dialóg a ohlasovanie, pretože naše poslanie od Cirkvi je – objaviť Ježiša Krista tam, kde sme ho predtým nezbadali, a zjaviť ho tam, kde predtým nebol videný.