Putovanie do Svätej zeme (február 1523 – marec 1524) (3. časť)

Putovanie do Svätej zeme (február 1523 – marec 1524) (3. časť) Sv. Ignác: Jeruzalem a sväté miesta Po toľkých peripetiách, ktoré sprevádzali Ignáca od Barcelony, vidíme Ignáca ako napokon sa doplavil do Svätej zeme. Ignácovi sa tak naplnil sen, ktorý mal ešte z Loyoly a Manresy, aby mohol navštíviť historické miesta Ježiša Krista. Od prvého momentu po vylodení zostali všetci pútnici pod jurisdikciou františkánov, ktorí boli poverení strážením Svätej zeme od 1342. Na cestu smerom k Jeruzalemu sa vydali na malých osliciach. Takto sa všetci pútnici približovali k vytúženému miestu. Dve míle pred vstupom do svätého mesta, povedal Diego Manes, s veľkou zbožnosťou, pútnikom, aby si pripravili svedomie a strážili ticho, to preto lebo o chvíľu mali uvidieť sväté mesto....

Čítaj viac