Preskočiť na obsah

Meditácia o dvoch cieľoch človeka

Princíp a Fundament

Text na modlitbu: „Človek je stvorený, aby chválil, vzdával úctu a slúžil Bohu nášmu Pánovi.“ (DC 23)

Myšlienky na uvažovanie:

Prvé uvažovanie: V službách Boha – Princíp a Fundament Duchovných cvičení sv. Ignáca pripomína dôležitú pravdu – boli sme stvorení, aby sme slúžili Bohu. Službu Bohu však nemôžeme robiť priamo, pretože ON nepotrebuje od nás žiadnu vec. Nášmu Bohu môžeme slúžiť v našich blížnych. Vždy, keď slúžime svojim blížnym, slúžime Bohu. Pán Ježiš, pripomína v podobenstve o poslednom súde, že nebo dá spravodlivým, pretože mal hlad a oni mu dali najesť, pretože mal smäd a oni mu dali piť. A títo spravodliví sa ho pýtali, kedy sa tak stalo, kedy mu dali niečo na pitie a niečo na jedenie. Kráľ im odpovedá: čo ste urobili jednému z mojich najmenších, mne sta urobili. (por. Mt 25, 31-46)

Ako teda môžeme slúžiť svojim blížnym? Všetky slušné povolania a profesie sú službou blížnym. Blížnemu slúži roľník i chovateľ dobytka, pretože dodávajú blížnym potravu. Ale sú to tiež policajt, vojak, obchodník, lekár, advokát atd. Opakujem teda ešte raz – všetky slušné povolania a profesie sú službou blížnemu. Podobne je to kňaz, či rehoľná osoba, slúžia svojim blížnym mnohorakým spôsobom. V manželskom povolaní sa slúži Bohu prostredníctvom vzájomnej pomoci manželov a celej rodiny, a prostredníctvom starostlivosti a pozornosti o deti.

Druhé uvažovanie: sláva Boha. Svätý Ignáca v Princípe a Fundamente ďalej hovorí, že človek je stvorený pre slávu Boha. Toto sa naplno prejavuje vtedy, keď chválime Boha v modlitbe, ale aj vtedy, keď sa usilujeme zdokonaliť naše diela, tým, že ich robíme dôkladne a zodpovedne. Naše diela a konanie by malo byť také, že vzbudzuje a vyvoláva chválu a oslavu Boha.

Rozhovor na konci meditácie: V rozhovore s naším Pánom vzdajme Bohu vďaku zato, že nám ukázal dva vysoké ciele nášho života. Na konci sa môžeme pomodliť modlitbu Otče náš.

(spracované podľa: Hernando Silva SJ, Ejercicios espirituales en la vida corriente)