Preskočiť na obsah

Pominuteľný kráľ

Prvý bod. Predstaviť si pred oči ľudského krá­ľa, ustanoveného samým Bohom, naším Pánom, ktorému vzdávajú úctu a poslúchajú ho všetky kniežatá (vládcovia) a všetci kresťania. (DC 92)

Biblický impulz pre tento bod Duchovných cvičení:

Osoba kráľa Dávida

Ľudský kráľ vybratý samým Bohom, naším Pánom: 1Sam 16, 11-13; 2Sam 7, 5-16; Žalm 78, 70-72.

Mimoriadne a výnimočné kvality: 1Sam 16, 12.18 (príjemný, pekný vzhľad, umelec); 1Sam 16, 18; 1Sam 17, 36-54; 2Sam 8, 6 (odvážny, smelý, statočný); 1Sam 24; 1Sam 26; 2Sam 1, 11-27; 2Sam 4, 9-12; 2Sam 14, 21; 2Sam 19, 1-7; 2Sam 19, 22-24 (veľkorysý v odpúšťaní); 2Sam 8, 15; 1Kr 1, 28-30 (spravodlivý); 2Sam 7, 1n; 2Sam 22; 2Sam 23 (milosrdný); 1Sam 18, 1-4; 2Sam 9, 1-13 (verný priateľstvu); 2Sam 12 (pokorný v pokání)

Ale tiež bol človekom slabým a hriešnym: 2Sam 11

Úloha Dávida: rozbehnúť kráľovstvo Mesiáša: 2Sam 7, 16

Reakcie ľudí:

Priatelia a verní poddaní: Jonatán (1Sam 18, 1-4; 1Sam 19,1-7; 1Sam 20, 1-42); Uriáš (2Sam 11, 11); Etai (2Sam 15, 19-22); veľká časť ľudu bola s Dávidom.

Nepriatelia: Saul, Absolón, Semei (2Sam 16, 5-12) a časť ľudu.

Vysvetlenie:

Ignácove podobenstvo obsahuje ľudské a kresťanské elementy, ktoré sú stále platné a trvalé: potreba inteligentného šéfa (predstaveného), čestného, poctivého, mravného, slušného, spravodlivého, odvážneho, smelého, statočného, ktorý by účinne a efektívne vládol svojmu ľudu. Ignác hovorí o potrebe šľachetného šéfa, ktorý by miloval svojich poddaných, ktorý by sa za nich obetoval, ktorý by ich vždy volal k vyšším cieľom.

V tomto bode Ignác povzbudzuje exercitátora, aby zobudil a podporil čisté a šľachetné city exercitanta, jeho vnímavosť a zmysly, aby tento bol ochotný zapáliť sa, alebo aby viac túžil po diele, ku ktorému ho volá Ježiš.

(spracované podľa: Darío López Tejada SJ: Los ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola)