Neprítomnosť duchovných hnutí

Šiesta poznámka (DC 6) 1 Šiesta. Keď ten, kto dáva cvičenia, pozoruje, že v duši exercitanta sa nevzbudzujú duchov­né hnutia, ako sú útechy alebo neútechy, ani ho nepoburujú rozliční duchovia, 2 musí sa ho veľmi vypytovať na cvičenia, či ich robí vo vy­značených časoch a ako; 3 podobne o dodat­koch, či ich zachováva s usilovnosťou, a nech vyžaduje od neho počet osobitne z každej z týchto vecí. 4 O úteche a neúteche sa hovorí v č. 313–327 a o dodatkoch v č. 73–90.* (DC 6) Svätý Ignác je presvedčený o tom, že ak osoba je verná vykonávaniu DC, Boh jej dá pocítiť svoju prítomnosť, vôľu a súhlas cez prostriedok duchovnej útechy. Taktiež je Ignác presvedčený o tom, že nepriateľ naopak, bude ju napádať s pokušeniami, neútechou alebo falošnými útechami. Boh sa nechá...

Čítaj viac