Taktika duchov s ľuďmi zmýšľajúcimi telesne

„Prvé pravidlo. Osobám, ktoré kráčajú z jedného ťažkého hriechu do druhého, nepriateľ zvyčajne predkladá zdanlivé rozkoše podnecujúc ich, aby si predstavovali zmyselné radosti a rozkoše, aby lepši vydržali a rástli vo svojich nerestiach a hriechoch. V tých istých osobách však dobrý duch pôsobí opak: znepokojuje ich a spôsobuje im mravným súdom rozumu hryzenie svedomia.“ (DC 314) Akí sú to ľudia zmýšľajúci telesne? Sv. Ignác má pred očami človeka, ktorý už začal proces svojho obrátenia, ale v tej chvíli je ešte doslova znehybnený svojou vlažnosťou a nedbalosťou v duchovnom živote. Necháva sa ešte niesť vlastnými sklonmi ku siedmym hlavným hriechom. V poznámkach pre lepšie porozumenie duchovný cvičení vysvetľuje túto skutočnosť Ignác takto: „Treba upozorniť, že keď...

Čítaj viac