Preskočiť na obsah

Chcem a túžim, nasledovať Ťa…

Modlitba sv. Ignáca

Večný Pane všetkých vecí, obetujem seba samého s tvojou priazňou a pomocou pred tvojou nekonečnou dobrotou a pred tvárou tvojej slávnej Matky a všetkých svätcov a svätíc ­nebeského dvora a vyhlasujem, že chcem a túžim a že je mojím uváženým rozhodnutím – ak to len bude na tvoju väčšiu česť a chválu – nasledovať ťa v znášaní všetkých krívd a vo všetkej potupe a vo všetkej chudobe, tak sku­točnej ako aj duchovnej, keď sa bude tvojej najsvätejšej velebnosti páčiť vyvoliť ma a prijať na taký životný stav. ­(DC 98)