Preskočiť na obsah

Univerzálne poslanie Spoločnosti Ježišovej

„Mojou vôľou je získať celý svet“ (DC 95)

V meditácii o Vtelení sv. Ignác píše: „Rozpamätám sa na udalosť, ktorú chcem kontemplovať. V tomto prípade, ako tri Božské Osoby hľadeli na celý povrch alebo na okruh celého sveta preplneného ľuďmi.“ (DC 102) Títo ľudia sú, ako píše: „jedni sú bieli, druhí čierni, jedni v mieri, druhí vo vojne, jedni plačú, druhí sa smejú, jedni sú zdraví, druhí nemocní, niektorí sa rodia, iní zasa zomierajú atď. (DC 106) A sv. Ignác dodáva: „Tri Božské Osoby sa rozhodli, aby sa druhá Osoba stala človekom a spasila ľudské pokolenie.“ (DC 102)

Celý svet je teda zahrnutý do ignaciánskej spirituality. Už v meditácii o Kráľovstve, ktorú sv. Ignác ponúka na začiatku tzv. Druhého týždňa, sa nám ponúka pohľad, ktorý zahŕňa celý svet: „Vidieť očami obrazotvornosti synagógy, mestá a dediny, v ktorých Kristus, náš Pán, kázal.“ (DC 91) Potom je to rozprávanie ľudského kráľa, ktorý hovorí svojim poddaným: „Mojou vôľou je získať všetky krajiny neveriacich.“ (DC 93)

Tieto všetky skutočnosti aplikuje sv. Ignác na Ježiša, ktorý ako večný Kráľ adresuje svoje volanie každému jednotlivcovi osobitne a hovorí: „Mojou vôľou je získať celý svet.“ (DC 95) Preto Ježiš posiela svojich nasledovníkov a priateľov do sveta a odporúča im, aby sa usilovali všetkým pomáhať. (por. DC 146)

Svätý Ignác zahŕňa do svojej spirituality celý svet – univerzum, ako to urobil Ježiš – iďte do celého sveta a ohlasujte Evanjelium. Ide predovšetkým o apoštolát, o misiu, ktorá objíma celý svet. Slovo – univerzálny alebo univerzálnosť – sv. Ignác pripomína ešte aj v kontemplácii o „Nadobudnutí lásky“: „Venujem pozornosť tomu, ako všetky dobrá a všetky dary zostupujú zhora.“ (DC 237) Pre sv. Ignáca je pojem „univerzálny alebo univerzálnosť“ nie niečo statické, ale naopak niečo dynamické. Obsahuje v sebe disponibilitu, ochotu ísť kdekoľvek, na rozličné miesta, do ktorejkoľvek krajiny sveta a byť poslaný tam alebo kde sa očakáva väčšia služba Bohu  a väčšia pomoc dušiam. Na tomto sa zakladá aj tzv. špeciálny sľub, ktorý robia jezuiti, špeciálny sľub poslušnosti Svätému Otcovi, ísť kdekoľvek je potrebné ísť a priniesť Evanjelium. Základ celého univerzálneho poslania Spoločnosti Ježišovej je teda v Duchovných cvičeniach. Odtiaľto pramení konkrétny apoštolát, ktorý Spoločnosť Ježišova robí: intelektuálny, duchovný, sociálny, kultúrny atď. Okrem toho do svojho univerzálneho poslania zaraďuje medzináboženský dialóg, ekumenizmus, podporovanie spravodlivosti atď.

Univerzálne poslanie Spoločnosti Ježišovej vychádza z Duchovných cvičení, ktoré sú cestou sv. Ignáca. 35. GK Spoločnosti Ježišovej hovorí: Sv. Ignác videl, že svet je miesto, kde pracuje Boh; svet, ktorý je plný jeho výziev a jeho prítomnosti. Kristov Duch pracuje vo všetkých miestach a situáciách, všade môžeme vidieť Božiu prítomnosť a aktivitu. Jezuiti inšpirovaní Duchovnými cvičeniami sú i dnes ochotní slúžiť Kristovmu univerzálnemu poslaniu a to na celom svete.

Na záver chcem pripomenúť dva zaujímavé výroky, ktoré hovoria o univerzálnom poslaní Spoločnosti Ježišovej. Prvý vyslovil páter Hieronym Nadal, ktorý povedal: „Svet je náš dom.“ A druhý vyslovil páter Peter Hans Kolvenbach: „Stabilné kláštory nám nestačia, pretože sme dostali celý svet, aby sme mu zvestovali evanjelium. Nezatvárame sa v kláštore, ale zostávame vo svete medzi množstvom mužov a žien, ktorých Pán miluje, odkedy sú na svete.“ Všetci muži a ženy sú predmetom nášho záujmu o dialóg a ohlasovanie, pretože naše poslanie od Cirkvi je: objaviť Ježiša Krista tam, kde sme ho predtým nezbadali, a zjaviť ho tam, kde predtým nebol videný.