Preskočiť na obsah

Povolanie človeka (2)

Človek je stvorený, aby slúžil Bohu (DC 23)

Z osobných poznámok svätého Alberta Hurtada SJ pre osobnú modlitbu:

Človek bol stvorený, aby slúžil. Toto vyplýva z poznania a lásky k Bohu. Je to niečo aktívne: plniť vôľu Boha.

Božia vôľa

Konkrétne, realizácia toho, čo chce Boh. Všetky práce svätého života, pozostávajú v tomto: poznať vôľu môjho Pána a Otca. Pracovať na jej poznaní, je náročná práca, celoživotné dielo každého dňa, každého rána. Vždy znovu sa pýtať: „Čo chceš, Pane, odo mňa?“. Pracovať na jej realizácii, slúžiť jej v každom momente. Toto je moja veľká misia, väčšia než robiť zázraky.

Človek ako taký, sa realizuje plnením Božej vôle: Moje šťastie nespočíva v inej veci, než vo vykonávaní Božej vôle, s radosťou alebo bez nej, nech by bola akákoľvek mienka, či názor ľudí.

Celý život človeka musí byť podrobený Bohu. Je potrebné žiť integrálne kresťanstvo. Keď sa viera nežije vo všetkých dimenziách života, ale keď sa podrobuje materiálnej povrchnosti, páter Hurtado nahnevane protestuje. „Potvrdzujeme, že tento život nezodpovedá tomu, čo Kristus prišiel priniesť na tento svet; a že v hĺbke toho všetkého je pohanstvo so sociálnym plášťom kresťanstva.

Aby sme žili integrálne vieru, je potrebné mať veľké ideály: „Všetka činnosť je totiž projekt ideálu. Preto je potrebné, na prvom mieste, vštepiť jasne naše kresťanské ideály.“

Tieto ideály sa žijú v prostredí ľudí a zošľachťujú celkové prostredie. Dobrý kresťan kontempluje svoje konanie, svoj skutok „ako vložený do veľkého organizmu, ktorý sa volá „ľudstvo“, usiluje sa pozdvihnúť Božie plány do výšky; pokúša sa vplývať všetkou svojou modlitbou, svojimi dielami, svojím začlenením v Krista a osobným vplyvom v prostredí, v ktorom pôsobí.